Majeure

Projecten &

Ontwikkelbedrijf

Voor welke opgave staat jouw programma?

Uitvoeringsprogramma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf (MPO) is de provinciale partner in gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke fysieke projecten. Het MPO acteert als kennisleverancier, projectmanager en uitvoerder voor maatschappelijke opgaven. Dit doen wij zowel op gebieds- als op projectniveau. We zijn actief in de gehele ontwikkelketen, van initiatief tot planrealisatie.

Hiervoor werken wij nauw samen met de verschillende beleidsprogramma’s van de provincie. De afgelopen jaren ontwikkelde en zette het Ontwikkelbedrijf een breed pakket instrumenten in. Te denken valt hierbij aan:

  • expertise en financiële slagkracht op het gebied van herontwikkelingsopgaven
  • aankopen van grond bestemd voor toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen of om als ruilgrond in te zetten
  • het aangaan van (risicodragende) participaties in projecten van derden
  • het aandeelhouderschap bij projectdeelnemingen
  • het beheer van opstallen en gronden
  • en het verstrekken van leningen en garanties

Pleunie Josseaud


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Veel resultaten verdienen het om hier genoemd te worden, een aantal hoogtepunten: de positieve uitspraak van de Raad van State waardoor de ontwikkeling van het LPM van start kan gaan. In stedelijke transformatieprojecten als het CSM-terrein te Breda en EIK-XL in Eindhoven zijn grote stappen gemaakt, daarnaast zijn verschillende verkenningsprojecten opgestart zoals in Veghel, Oosterhout en Uden. We droegen bij aan de realisatie van Windmolenpark Klaverspoor, Protix Bergen op Zoom en Butterfly-effect; een initiatief om tiny houses aan te bouwen bij zorginstellingen. De Volkskrant vermeldde ons in de top van grootgrondbezitters in Nederland. Vanwege de vele grondaankopen die wij als ontwikkelbedrijf doen is de Provincie eigenaar en beheerder van circa 4200 ha grond. Ondanks COVID-19 is er 544 ha in 2020 aangekocht. Tot slot een a-typisch hoogtepunt voor het MPO: de provincie is genomineerd voor de SAP Innovation Award, voor de door MPO, team GEO en SAP Nederland ontwikkelde applicatie. Met deze applicatie kunnen administratieve gegevens gekoppeld worden aan de ESRI kaart, wat gebruiksvriendelijke sturingsinformatie oplevert.

Waarop ben je het meest trots?

Het MPO ontwikkelt zich pro-actief om zo beter aan te sluiten op de maatschappelijke vraag en veranderende organisatie. Waar we vroeger vooral voor de feitelijke uitvoering en grondverwerving ingezet werden, weten collega’s het MPO nu ook steeds vaker te vinden als kennisorgaan en verbinder. Doordat het MPO zich in mag zetten voor verschillende programma’s en opgaven binnen de provincie hebben we een brede kennis van projecten in het fysieke ruimtelijke domein. Dankzij deze brede inzet doet het MPO steeds meer kennis op. We leren van andere programma’s en weten de juiste mensen (extern en intern) aan elkaar te koppelen. Ik ben trots op de ontwikkeling die we door maken binnen het programma én met hoeveel wendbaarheid en creativiteit hier door mijn collega’s mee omgegaan is. Door binnen de provincie en het programma van elkaar te leren, samen te werken en te verbinden kunnen we de ambities van de provincie sneller, innovatiever en efficiënter tot uitvoering te brengen.

WAAR MAKEN


Realisatieprogramma