Slimme &

Groene

Mobiliteit

Voor welke opgave staat jouw programma?

We zien de wereld van mobiliteit in hoog tempo veranderen. Met als gevolg dat ons mobiliteitssysteem op allerlei wijzen tegen grenzen aanloopt. Files nemen toe, het OV systeem kraakt en de toenemende mobiliteit kan negatieve effecten hebben op de verkeersveiligheid en de leefomgeving. De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 alles in een ander perspectief geplaatst en heeft duidelijk invloed op het mobiliteitssysteem voor de toekomst. Een goede bereikbaarheid is en blijft cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij en een concurrerende economie. Het mobiliteitssysteem van de toekomst vraagt om een omslag in denken en handelen. Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, moeten we ons de komende jaren anders gaan verplaatsen. Digitalisering biedt daarbij toenemende mogelijkheden voor datagedreven besluitvorming en slimme, gedeelde mobiliteit.

Geert Mennen


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

  • Vaststellen bidbook toekomstbeeld OV (OV in 2040 - Provincie Noord-Brabant) en transitiestrategie West-Brabant (RWB)
  • Beleidskader Mobiliteit: Koers 2030
  • En uitwerking in 4 regionale mobiliteitsagenda’s en programma’s
  • De resultaten die we hebben geboekt tijdens het BO-MIRT. Er kwam voor meer dan 1 miljard naar Brabant (ruim € 1 miljard investering in auto (A2) en OV van de toekomst - Provincie Noord-Brabant)

Waarop ben je het meest trots?

We hebben in 2020 ondanks corona mooie resultaten geboekt. Ik ben vooral trots op alle collega’s in het programma die hier keihard aan gewerkt hebben. Hoe we met de vervoerders het OV draaiende hebben gehouden in coronatijd en nu werken aan plannen voor het herstel. Hoe we met de regio’s en gemeenten een nieuwe praktijk aan het ontwikkelen zijn. Hoe we met partners een toekomstagenda hebben gemaakt voor de goederencorridor. En vooral: hoe we oog houden voor elkaar ook als het even moeilijk is.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma