Milieu &

Energie

Voor welke opgave staat jouw programma?

We helpen Brabant groener, schoner en duurzamer te maken. We werken vanuit ons programma vooral aan de verbetering van de leefomgevingskwaliteit (via milieuthema’s als lucht, geluid, geur, trillingen, duurzaamheid, bodem, afval en stortplaatsen), het verminderen van broeikasgasemissies, aan de verduurzaming van de energievoorziening en het circulair maken van de economie. Het zijn complexe, technische en maatschappelijke opgaven die vragen om een brede en langdurige provinciale aanpak.

Irene Cortenbach


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Best bijzonder voor zo’n gek en hectisch jaar, maar het waren er veel! We ondertekenden het Schone Lucht Akkoord en hielpen bedrijven(terreinen) om stappen te zetten op weg naar verduurzaming. We openden een nieuwe subsidieronde Brabant Geeft Energie. We brachten met de Circulaire atlas de grondstofstromen in Noord-Brabant in kaart en gunden de aanbesteding voor een nieuw laadnetwerk met veel extra laadpunten en slimme innovaties. We startten onderzoeken naar het energiesysteem van de toekomst en naar de rol van kernenergie in Brabant. Met de eerste industriële installatie met ijzerpoeder als circulaire brandstof waren we onderdeel van een wereldprimeur. We konden het warmtebronnenregister updaten en deden veel kennis en ervaring op met de pilots van Sociale Innovatie. De Raad van State stemde in met aanpassingen in het plan voor de 28 windmolens aan de A16 en het Rijk keurde onze aanvraag goed waardoor we € 2 miljoen ontvangen voor het Ontzorgingprogramma maatschappelijk vastgoed.

Waarop ben je het meest trots?

Behalve op alle hiervoor genoemde resultaten ben ik erg trots op de uitvoeringsagenda’s van energie en van circulair. Beide zijn in 2020 nagenoeg afgerond en worden binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan GS. Heel mooi om te zien hoe het team op basis van het nieuwe bestuursakkoord en nieuwe ontwikkelingen tot twee uitvoeringsagenda’s kan komen die passen bij dit bestuur! Ook wil ik graag de ontwikkeling van het gehele programma benoemen: op 1 januari 2020 als twee ‘losse’ programma’s samengevoegd en er is binnen een jaar al meer synergie tussen de diverse onderdelen dan er ooit is geweest. De collega’s weten elkaar te vinden en daardoor te versterken, voor de opgave, voor Brabant, maar zeker ook voor de medewerkers zelf!

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma