Kwaliteit

Openbaar

Bestuur

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur richt zich op een goed openbaar bestuur, omdat dit essentieel is voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Vanuit het programma voelen we een sterke verantwoordelijkheid richting de Brabanders zodat zij kunnen rekenen op een kwalitatief goed openbaar bestuur. Ook in een welvarend land als Nederland staat de betrouwbaarheid en legitimiteit van de overheid onder druk, mede door de toenemende criminaliteit en de vermenging van de onder- en bovenwereld.   Binnen het programma wordt dit geadresseerd door interbestuurlijk toezicht, het begeleiden van herindelingen, via BrabantStad, de regionale ontwikkeldagen, veel aandacht voor ondermijning en voor openbare veiligheid.

Nancy Wester


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

2020 werd afgesloten doordat net voor kerst het financieel toezicht op alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is afgerond. Elk jaar weer een behoorlijke klus in de drukke decembermaand en een mooi voorbeeld van de grote inzet en de betrokkenheid van het team. Vorig jaar was Brabant trouwens één gemeente armer; Haaren werd als gevolg van herindeling opgeheven. Voor het volgend jaar staan de herindeling van Landerd Uden op de agenda en Land van Cuijk.

Waarop ben je het meest trots?

Eind 2020 is de startnotitie over participatie vastgesteld en naar de Staten gestuurd. De eerste maanden van 2021 zullen dan ook nog gaan over het referendum en het participatiebeleid. Dan wordt ook het Brabants Participatie Kompas opgeleverd.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma