Dienstverlening

ICT

Voor welke opgave staat jouw programma?

Met ons programma staan we aan de lat voor regie op de ICT infrastructuur. We ondersteunen alle medewerkers met producten en diensten voor (digitale) samenwerking zoals gebruikersapplicaties. Daarnaast bieden we en dragen we bij aan de ontwikkeling van het gebruik van data en geo-informatie zodat programma’s daar resultaten mee kunnen behalen. Voor alle bedrijfsvoering programma's verzorgen wij portfolio- en projectmanagement. Tot slot verbeteren we de e-dienstverlening voor burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden.

Peter van de Ketterij


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

In 2020 stonden we voor de opgave om de ICT-diensten over te dragen naar een externe partij OGD. Ondanks Corona en op afstand werken is dit uitgevoerd zonder problemen voor onze organisatie. Waarbij we ook nog eens alle deadlines hebben gehaald. Verder hebben we vanuit Dienstverlening ICT (team Geo en data) verder gebouwd aan een dataplatform uit verschillende bronnen (dataportaal.brabant.nl). Zodat we steeds meer data kunnen combineren om zo de beleidsprogramma's te ondersteunen. Een mooi voorbeeld hierin is het opleveren van de 'Staat van Mobiliteit Brabant' samen met het programma Mobiliteit. Vanuit dit dataportaal delen we zelfs informatie met externe netwerkpartners.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben op veel dingen trots omdat we zo goed samenwerken. Denk het meest trots op dat we met onze club zo snel hebben kunnen reageren op de Coronacrisis. We hebben versneld Teams uitgerold en ervoor gezorgd dat onze organisatie digitaal en op afstand kan werken. Zonder performance issues of andere grote verstoringen. In 2021 gaan we door met de digitale transformatie. Meer naar de cloud. Afscheid nemen van de F en G schijven. Volledige implementatie van Office 365 en nog veel meer projecten onder de motorkap. Veel om naar uit te kijken dus!

RICHTING GEVEN, BEWEGING STIMULEREN, MOGELIJK MAKEN


Concernprogramma