Griffie

Voor welke opgave staat jouw programma?

De Griffie is een zelfstandige eenheid, rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten (PS). Zij is vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten zodat deze hun bestuurlijke en maatschappelijke rol zo goed mogelijk kunnen vervullen. Daarbij is de Griffie ook de schakel tussen de provinciale organisatie en de Staten.

Kirsten ten Cate


GRIFFIE

Belangrijk resultaat 2020

Het was het jaar van de digitale versnelling. De Griffie moest in 2020 razendsnel het digitaal vergaderen én stemmen op orde krijgen: technisch - met behulp van de teams Facilitair en Evenementen - juridisch: wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan stemmingen, hoe regel je het vereiste quorum? En zo kon het dat bij de behandeling van de begroting in november ook níet aanwezige fracties hun bijdrage konden leveren, zonder formele deelnemer aan het debat te zijn. Ook de Statenleden waren ongekend flexibel.

Waarop ben je het meest trots?

Het meest trots ben ik op het team van de Griffie, dat deels vernieuwd is en in deze – ook politiek- heftige tijd alles wist te organiseren, de Staten goed wist te ondersteunen. Maar ook van de Statenleden werd flexibiliteit gevraagd, ook daarvoor respect. Zo hebben we samen gezorgd dat de democratie in Brabant door bleef gaan in deze coronacrisis. We hebben daarbij veel geleerd voor de toekomst ná Corona.’


Netwerk van Brabant