Slimme

Financiering &

Participaties

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het is onze opgave om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en uit te voeren om het provinciaal vermogen (onder andere Essentgelden in de immunisatieportefeuille) zo effectief mogelijk in te zetten. Zodat we onze beleidsdoelen kunnen realiseren én voldoende financieel rendement maken om jaarlijks de begroting te kunnen voeden. Financial engineering en dealmaking zijn hierbij belangrijke termen. Daarnaast adviseren we over het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere partijen. Hier gaat het bijvoorbeeld om onze (aandeelhouders)rollen in bv’s, nv’s en stichtingen, etc. Denk bijvoorbeeld aan Enexis, Eindhoven Airport, Pivotpark, Brabant C, Groen Ontwikkelfonds Brabant) Tot slot adviseren we over alle subsidieregelingen van de provincie en voeren we die ook uit.

Ward de Bruijn


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Het verstrekken van een complexe lening aan Enexis van ruim 150 miljoen, het voorbereiden van het strategisch besluit over ‘Koers 2030’ waarin een substantieel andere koers wordt aangegaan voor de inzet van de Essent-middelen en het in coronatijd, binnen alle gestelde termijnen afhandelen van een grote stroom subsidieaanvragen uit met name de culturele sector. Waarmee we een bijdrage leveren aan het helpen overleven van deze sector.

Waarop ben je het meest trots?

Dat we in deze rare tijd vanuit huis in staat zijn om onze klanten, subsidieontvangers en bedrijven, adequaat te bedienen én daarnaast op belangrijke dossiers strategische discussies te voeren. Bijvoorbeeld samen met de directie en RvC van Business Park Aviolanda nadenken over een langetermijnvisie en de rol van de provincie in de toekomst hierin.

MOGELIJK MAKEN


Realisatieprogramma