Facilitaire

Dienstverlening

Voor welke opgave staat jouw programma?

We staan voor de opgave om het programma Facilitaire Dienstverlening door te ontwikkelen, waarbij we werken aan het verbeteren van de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening, een flexibelere organisatie en de ontwikkeling van 1 loket voor bedrijfsvoering. Een andere opgave is het Huis voor Brabant eind 2022 bijdetijds en duurzaam te maken ten behoeve van ontmoeten, samenwerken met partners en elkaar. Deze opgave is dit jaar door Corona nogal veranderd. Opeens moest alles anders en moesten we allemaal vanuit huis werken. Vanuit Facilitaire Dienstverlening hebben we dit volle bak ondersteund. Maar natuurlijk werken we tegelijkertijd door aan het Huis voor Brabant in de toekomst. Ons huis voor Brabant die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan!

Martijn Merks


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat 2020

Een aantal mooie voorbeelden om te noemen: In zeer korte tijd het faciliteren van de collega’s thuis met beeldschermen, toetsenborden en bureaustoelen en de vergaderruimten uit te breiden met video vergaderfaciliteiten. Verder hebben we de Bois le Duc zaal omgebouwd tot Statenzaal zodat het mogelijk blijft om in deze tijden fysiek het democratisch proces te faciliteren. De presentatie van het nieuwe bestuur en het bestuursakkoord, maar ook het afscheid van de Commissaris in een uitzending via Omroep Brabant en voor eigen medewerkers. En natuurlijk het verzorgen van de webcasts en diverse webinars. Verder hebben we met de lichtprojectie laten zien dat we in deze tijden trots zijn op Brabant en de Brabanders. Een minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk resultaat die we in 2020 ook hebben gerealiseerd, is het financieel op orde brengen van de Meerjaren Onderhoudsbegroting en overige financiën van het programma.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben het meest trots op de flexibiliteit en inzet van de collega's van het programma Facilitaire Dienstverlening. Het werk voor de collega’s ligt primair in en om het provinciehuis. Desondanks hebben we het met elkaar voor elkaar gekregen dat we maximaal vanuit huis het noodzakelijke werk hebben voortgezet en zelfs waar nodig in de avonduren bereikbaar en beschikbaar om collega’s te ondersteunen bij het thuiswerken. Dank daarvoor!

RICHTING GEVEN, BEWEGING STIMULEREN, MOGELIJK MAKEN


Concernprogramma