Economie,

Kennis &

Talent

ontwikkeling

Voor welke opgave staat jouw programma?

Een sterke Brabantse economie is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van leven, die we in Brabant nu kennen, ook te borgen voor de toekomst. In het Bestuursakkoord 2020-2023 zet het provinciebestuur in op het verder versterken van de economie van Brabant. Najaar 2020 is het Beleidskader Economie 2030 vastgesteld, waarin de provincie de economische koers richting 2030 uitzet. Met dit kader hebben we de ambitie uitgesproken om onze internationaal concurrerende, duurzame en innovatieve economie verder te versterken. Zo ontwikkelen we een economie die ook op lange termijn brede welvaart voor alle Brabanders garandeert. De economie van morgen moet zorgen voor een hogere productiviteit, maar ook bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waarvoor we gesteld staan, zoals klimaatverandering, gezonde leefomgeving, voedselveiligheid en inclusiviteit. De economie van morgen moet ook wendbaar en veerkrachtig zijn. We gaan dus samen op weg naar een toekomstbehendige economie voor Brabant.

Gido ten Dolle


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

2020 was het jaar van het akkoord van GS en PS op een nieuw ambitieus economisch beleidskader. Maar ook van de opbouw van ons programma, met een nieuwe inrichtingsplan, nieuwe mensen aan boord en goede werkafspraken over wie doet wat vanaf 2021. Ik ben erg blij met het team, met vijf nieuwe opdrachtnemers en een zesde die hopelijk snel volgt. Daarmee ligt er een mooi fundament voor de komende jaren. Een ander belangrijk resultaat vind ik de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk over de uitvoering van de nieuwe ronde Europese programma’s. We hebben als landsdeel Zuid een verdubbeling weten te realiseren ten opzichte van de beschikbare middelen van de afgelopen zeven jaar. Dat was ongeveer 230 miljoen, terwijl we nu tot en met 2027 een beroep kunnen doen op bijna 500 miljoen euro. Fors meer geld om onze opgaven te realiseren dus.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben trots op de concernbrede aanpak van de coronacrisis. Vooral dat we vanaf de uitbraak eind februari een pro-actieve rol hebben opgepakt. Met de Brabantse Impact Monitor, de Denktank, de 20 miljoen extra middelen voor de BOM voor de Corona Overbruggingslening en dit najaar met de Investeringsagenda, samen met 12 steden. Daarmee hebben we laten zien dat de provincie ook in deze periode een partner van betekenis is.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma