Cultuur,

Sport &

Erfgoed

Voor welke opgave staat jouw programma?

In Brabant is het fijn wonen, werken en recreëren. Sport, cultuur, recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze mooie steden en aantrekkelijke dorpen. En ook voor de werkgelegenheid, bedrijvigheid en het vestigingsklimaat. We willen de kwaliteiten van onze provincie behouden en versterken. Daarom is het belangrijk dat de provincie inzet op cultuur, sport en vrije tijd. Want daarmee verbeteren we de leefbaarheid en levendigheid van Brabant. Zodanig dat er genoeg te doen en te beleven is en waar iedereen aan mee kan doen of van kan genieten. De ambitie van het erfgoedbeleid is om ervoor te zorgen dat we over vijftig jaar nog steeds de geschiedenis van Brabant kunnen doorgeven aan nieuwe generaties, aan de hand van ons erfgoed. Verbeeldingskracht en verbindingskracht vormen de basis van de keuzes in het erfgoedbeleid. De verbeeldingskracht, omdat erfgoed inspireert en waarde toevoegt. Verbindingskracht, omdat erfgoed mensen bij elkaar brengt.

Bert Doedens


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

De maatschappelijke, sociale en economische impact van de corona-uitbraak heeft de cultuur-, sport-, vrijetijd en erfgoed sector onevenredig hard getroffen. Horecagelegen sloten hun deuren, de amateurwedstrijdsport viel stil, evenementen, festivals en verenigingsactiviteiten gingen niet door, theaters en musea bleven grotendeels leeg. We hebben daar waar het in onze mogelijkheden en invloedssfeer hier te helpen en te ondersteunen. Desondanks hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw beleid. In 2020 heeft GS een nieuw beleidskader vrije tijd, cultuur en sport vastgesteld voor 2021 en 2022. En ook ingestemd met het ongewijzigd voortzetten van het erfgoedbeleid voor de komende twee jaar. Daarmee investeren we in 2021 en 2022 jaarlijks ruim € 35 miljoen in de cultuur-, sport- en vrijetijdssector van Brabant en ruim € 22 miljoen per jaar in erfgoed. Belangrijke doelen zijn het ondersteunen van een divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod, het ontwikkelen van sportief en cultureel talent, en het versterken van het innovatief vermogen en ondernemerschap. We zetten daarbij de Brabanders steeds meer centraal en willen nog meer aansluiten bij en samenwerken met andere partijen. We versterken het erfgoed in Brabant langs de vier verhaallijnen die centraal staan in ons erfgoedbeleid: bestuurlijk Brabant, innovatief Brabant, bevochten Brabant en religieus Brabant. Daarin gaan we komende periode (nog) pro-actiever een relatie leggen met de Brabantse Omgevingsvisie en erfgoed verbinden met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals het vestigingsklimaat, energie en een klimaatbestendig Brabant.

Waarop ben je het meest trots?

Allereerst ben ik er natuurlijk trots op dat ons team in deze bijzondere en hectische tijd de provinciale koers op het gebied van cultuur, sport, recreatie, toerisme en erfgoed voor de komende jaren hebben uitgestippeld. Daarnaast ben ik er trots op dat we samen met BrabantStad de subsidieregeling professionele kunsten hebben weten te harmoniseren. Door nauwe samenwerking en afstemming zijn uiteindelijk ook meer Brabantse culturele instellingen door het Rijk gehonoreerd zijn. Tot slot: de honorering door het Rijk van de Erfgoeddeal Watermolenlandschap, een mooie cross-over tussen erfgoed, natuur en water.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma