CIO Office

Voor welke opgave staat jouw programma?

Mijn programma is erop gericht om de organisatie en Brabant meer data gedreven te laten werken, dus inspelen op de kansen die data bieden en tegelijkertijd de risico's die ermee samenhangen beperken. En die kansen zijn enorm en doen zich voor binnen ieder beleidsdomein en op alle organisatie onderdelen. We zijn het eerste aanspreekpunt voor de Directie, de Algemeen Directeur, GS en PS waar het gaat om digitale transformatie en voeren de regie op de uitvoering van het Beleidskader Data (Datavisie).

Marcel Thaens


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat 2020

Vanuit de CIO-office zijn we samen met programma Aanpak Stikstof aan het kijken hoe data kan helpen bij het stikstof vraagstuk. We zoeken met behulp van data naar oplossingen voor het stikstof vraagstuk in onze Natura-gebieden waarbij we natuur, economie, woningbouw en mobiliteit op een goede manier met elkaar in evenwicht brengen. Ook hebben we flinke stappen gezet op het vlak van ethiek en digitale transformatie. Met andere provincies hebben we een gids hiervoor ontwikkeld die helpt om ethische dilemma's die met digitalisering samenhangen te identificeren.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben er het meest trots op dat we erin zijn geslaagd - om in coronatijd en dus op afstand - een goede en enthousiaste club mensen bij elkaar te krijgen binnen het CIO-office. Zodoende kunnen we nu volop aan de slag met de uitvoeringsagenda zoals een DataLab, de Staat van Brabant en gerichte inzet van nieuwe technologie om tot een paar showcases te komen. 


Netwerk van Brabant