Multi

Modale

Bereikbaarheid

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het doel van programma Multimodale Bereikbaarheid is ervoor te zorgen dat het huidige en toekomstige Brabantse verkeer- en vervoersysteem goed functioneert. Primair richten we ons vanuit de wettelijke taak op ‘de basis op orde’, waarbij ervoor gezorgd wordt dat toekomstige ontwikkelingen in gang worden gezet en dat er voor echte transities ruimte geboden wordt. Het programma werkt aan de thema’s fiets, verkeersveiligheid, assetmanagement en beheer & onderhoud van onze provinciale wegen, verkeersmanagement en digitalisering en datagedreven werken op gebied van mobiliteit en infrastructuur.

Bart Swaans


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

  • Opening van de fietsbrug over de Maas tussen Cuijk en Nijmegen
  • Oplevering van het dashboard over de staat van mobiliteit in Brabant als onderdeel van digitalisering en datagedreven werken binnen mobiliteit en infrastructuur
  • Oplevering van de verbouwing van het steunpunt Oud-Gastel op een duurzame manier. Dit is 1 van de projecten die ertoe heeft geleid dat Brabant voor de 2e keer is uitgeroepen als meest duurzame publieke opdrachtgever van Nederland
  • Ondertekening door alle partners van het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2023
  • De omslag van bestrijding naar beheersing van de eikenprocessierups, in samenspel met de programma’s natuur, gezondheid en multimediale bereikbaarheid
  • De uitvoering van het project “slim sturen”, waarmee we zorgen dat de sturingsfilosofie voor het verkeer van de overheden in de navigatiesystemen komt, zodat bijvoorbeeld vermeden wordt dat verkeer langs scholen wordt gestuurd

Waarop ben je het meest trots?

Meest trots ben ik op het totale team! Ze hebben in deze lastige periode erg goed voor elkaar gezorgd en het ook nog voor elkaar gekregen dat al het werk door is gegaan. Het reguliere werk loopt natuurlijk gewoon door, denk daarbij aan het beheer en onderhoud van onze provinciale wegen, maar ook het beantwoorden van vragen en klachten van onze inwoners. Daarnaast zijn ook alle ontwikkeltaken vol energie doorgezet.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma