Aanpak

Stikstof

Voor welke opgave staat jouw programma?

Met de uitspraak van de Raad van State over de PAS, in mei 2019, kwam Nederland acuut in een stikstofcrisis terecht en kon er geen enkele vergunning meer verleend worden. Nederland had te lang een ‘hypotheek op de natuur’ genomen. Zowel politiek als maatschappelijk stond Nederland op z’n kop. Al is het stikstofdossier door Corona inmiddels minder vaak in het nieuws, het is nog zeker niet opgelost. De opgave van het tijdelijke programma aanpak Stikstof is om uit die impasse te komen. Dat kunnen we niet als provincie alleen, maar doen we samen met het Rijk, de andere provincies en onze maatschappelijke en overheidspartners. De Brabantse aanpak kent drie pijlers: het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van ontwikkelingen. Drie pijlers die, als tandwielen in een mechanisme, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En waarbij we veel andere programma’s nodig hebben, de stikstofaanpak is superintegraal.

Carly Jansen


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

  • Het inwerken van het nieuwe college op een supercomplex dossier. Zij moesten in no time op een rijdende sneltrein springen
  • Ondanks de stikstofcrisis is de woningbouw in Brabant vol op stoom gebleven
  • De motor van economische ontwikkelingen hebben we weer draaiend gekregen door extern salderen open te stellen, een beslissing waar wel lef voor nodig was
  • We hebben als eerste provincie een ondersteuningsloket stikstof ingericht én operationeel, het is dagelijks pionieren maar door het loket is het gelukt een aantal eerste grote casussen vlot te trekken
  • Hoewel de belangen soms ver uiteenlopen lukt het ons het speelveld in Brabant bij elkaar te houden: met respect voor elkaars standpunten blijven alle stakeholders met elkaar in gesprek en samenwerken aan oplossingen
  • We hebben een integrale gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld, samen met natuurherstel, landbouwtransitie, klimaat/verdroging, energietransitie en ruimtelijke ontwikkelingen
  • De Brabants Ontwikkelaanpak Stikstof is nét voor het kerstreces vastgesteld en de startnotitie Landbouw & Voedsel is aan Provinciale Staten voorgelegd

Waarop ben je het meest trots?

Dat we in Brabant een offensieve en zeer integrale aanpak hebben ontwikkeld, die een way out kan zijn uit de stikstofcrisis. Waarin natuurherstel en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen hand in hand gaan en waarin we een breed én breed gedragen Brabants maatregelenpakket hebben ontwikkeld om de ‘stikstofdeken’ in Brabant dunner te maken.  Ik ben er ook trots op dat we een goed en deskundig team hebben gebouwd waarmee we de ingewikkelde stikstofwereld weten te bestormen. Het was kéihard werken in 2020, maar we hebben als team ook heel veel plezier met elkaar en we zijn samen trots op het resultaat.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma