Haal meer waarde uit werklocaties

Iedere vier jaar maakt de provincie nieuwe prognoses van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze prognoses zijn richtinggevend voor het maken van nieuwe regionale afspraken over de vraaggerichte ontwikkeling van werklocaties. Ook voor het Brabantse bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten zijn deze prognoses daarom belangrijk.

Dit jaar is voor het eerst met een koopstromenonderzoek ook de vraag naar winkelgebieden in de Brabantse regio’s in beeld gebracht.

In deze uitgave treft u vanuit verschillende perspectieven de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken aan.

Waarde locaties

Grootschalige logistiek

Industrie

Kantoren

Detailhandel

Retail advies commissie

Tien trends

Colofon en rapporten