Stuurinformatie & Administratie

Vanuit het programma Stuurinformatie & Administratie (SIA) zorgen we ervoor dat de bedrijfsadministraties goed zijn ingericht, dat informatiebeheer onderdeel is van alle werk- processen, dat de provincie over een duurzaam en toegankelijk archief beschikt binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving, dat de stuur- en verantwoordingsinformatie laagdrempelig beschikbaar is en dat SAP optimaal beheerd en benut wordt.

ICB

Team InformatieControl en –Beheer (ICB) werkt samen met de andere collega's binnen de I-kolom, dat wil zeggen Dienstverlening ICT, CIO en Proces- en Informatie Management, aan de vele informatievraagstukken waar we als digitaal werkende overheid mee te maken hebben, staat ICB voor de duurzame beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie centraal. ICB zorgt voor:  

 • Advisering en beleidsontwikkeling informatiebeheer en archivering
 • Kwaliteitsmonitoring, zaaktypenontwikkeling en -beheer
 • Archiefbeheer en archiefonderzoek
 • Beheer van de Berichtenbox en het registreren van fysieke post.

Kosten

De basisdienstverlening is op kosten van Bedrijfsvoering. Wil je maatwerk, dan zijn daar kosten voor het vragend programma aan verbonden.

Contact

ICB@brabant.nl.

Administratie: financiën, personeel en salaris

De financiële administratie verwerkt centraal de inkomende en uitgaande facturenstroom. Ook de door medewerkers ingediende declaraties en het administratief verwerken van de door de afdeling subsidies aangeleverd subsidiestroom behoort tot de standaard dienstverlening. Ook wordt de gehele personeel- en salarisadministratie gerealiseerd. De standaarddienstverlening varieert van het verwerken van personeelsmutaties tot de maandelijkse salarisbetalingen. Ook worden er diverse rapportages aangeleverd met betrekking tot HR ken- en stuurgetallen.

Kosten

De basisdienstverlening is op kosten van Bedrijfsvoering. Wil je maatwerk, dan zijn daar kosten voor het vragend programma aan verbonden.

Contact

Dirk Booltink (Opdrachtnemer Administraties).

Datalab

Bij het Datalab houden we ons bezig met datagedreven werken en de praktische tools die die mogelijk maken, zoals de ontwikkeling en implementatie van dynamische dashboards (Power BI). Daarmee kunnen we elk moment van de dag in één oogopslag inzicht hebben in de meest recente en relevante gegevens binnen de provincie Noord-Brabant. Het Datalab zorgt daarnaast voor advies over managementinformatie en trainingen. Natuurlijk stellen we managementinformatie ook beschikbaar.

 • Advies over managementinformatie
 • Beschikstellen van managementinformatie
 • Verzorgen van trainingen gegeven

Kosten

De basisdienstverlening is op kosten van Bedrijfsvoering. Wil je maatwerk, dan zijn daar kosten voor het vragend programma aan verbonden.

Contact

Ernstjan van Dam (Opdrachtnemer Stuurinformatie).

Orderdesk

De orderdesk heeft een tweetal specifieke taken in de dienstverlening:

 • Het registreren van afgesloten contracten in het contractenregister
 • Het toetsen van een voorlopige bestelling op inkoop gerelateerde adviezen (rechtmatigheid) en het zijn van het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de organisatie over bestellingen

Kosten

Op kosten van Bedrijfsvoering.

Contact

Dirk Booltink (Opdrachtnemer Administraties).

Expertise & Control

Het betalingsverkeer dat volgt uit de inkomende facturenstroom, declaraties en subsidies wordt afgehandeld door het team Expertise & Control. We ondersteunen de FPC-adviseurs gevraagd en ongevraagd, onder meer met het leveren van cijfermatige gegevens voor Sturing & Verantwoording producten. Het beheer op leningen en obligaties evenals de ondersteuning bij het opstellen van de liquiditeitenplanning behoort ook tot de basisdienstverlening van Expertise en Control.

Kosten

Op kosten van Bedrijfsvoering.

Contact

Dirk Booltink (Opdrachtnemer Administraties).

SAP Service Team

Het SAP Service Team heeft een specifieke taak om het bestaande SAP-landschap technisch en functioneel te beheren en te vernieuwen. Het team bestaat uit:

 • Functioneel beheer. Dit is het aanspreekpunt voor gebruikers m.b.t. incidenten, wijzigingen en service verzoeken
 • Applicatiebeheer. Dit is verantwoordelijk voor het waarborgen van de beschikbaarheid van de systemen, voor het doorvoeren van de benodigde updates, patches en upgrades, voor het oplossen van incidenten en problemen, en voor het meedenken over mogelijke nieuwe ontwikkelingen die van toepassing kunnen zijn voor de organisatie

Kosten

De basisdienstverlening is op kosten van Bedrijfsvoering. Heb je maatwerkvragen, dan zijn daar kosten voor het vragend programma aan verbonden.

Contact

 • Vragen? Ga naar de Hulpsite provincie Noord-Brabant.
 • Word lid van BrainS-groepen waar vragen worden gesteld en beantwoord door collega's (zie Hulpsite voor links)
 • Niet gevonden wat je zocht of een verstoring? Bel het Dienstenplein of maak een melding in Facilitor.