Rechtsbescherming

producten & diensten BBA

Wij zijn er voor jou voor de behandeling van en advisering over bezwaarschriften en (bejegenings)klachten via de Hoor- en adviescommissie (HAC). Bij ingekomen bezwaarschriften en (bejegenings)klachten wordt eerst bezien of deze - eventueel met hulp van een procesbegeleider/mediator - tot een informele oplossing kunnen leiden. Zo niet, dan organiseert de HAC een hoorzitting en brengt een advies aan PS, GS of CdK uit over de te nemen beslissing op bezwaar/klacht.

Kosten

Geen kosten aan verbonden.

Contact

Ritchie Trieling (Teamleider), Bezwaar@brabant.nl.