Ondersteuning Bestuur & Management

Vanuit het programma Ondersteuning Bestuur en Management (OBM) zorgen wij ervoor dat ons bestuur en de directie integraal en goed worden ondersteund en geadviseerd zodat ze in staat zijn de juiste besluiten voor Brabant kunnen nemen en hun rol als bestuur goed kunnen vervullen. Dat varieert van een strak agendabeheer en ondersteuning door de GS- en DT- secretaresses, scherpe advisering door bestuurs- adviseurs, woordvoerders, BO-, DT- en GS-secretarissen en concernstrategen en impactvolle inzet van externe betrekkingen met public affairs, strategische evenementen en regiobranding. Voor de producten en diensten van OBM geldt dat wij deze in samenspraak met de inhoudelijke beleids- programma’s oppakken. Voor onze standaardproducten en diensten worden geen kosten doorberekend aan de vragende programma’s. Daar waar het om maatwerkproducten gaat, komen deze wel voor rekening van het vragende programma.

Strategie & Kennis

Een goed bestuur is gebaseerd op gedegen (wetenschappelijk) onderzoek en actuele kennis van de maatschappelijke opgaven met een langetermijnoriëntatie. Wij voorzien de organisatie (bestuur, directie, programma’s en projecten) van inspiratie, kennis & informatie over ontwikkelingen in de maatschappij om de langetermijnoriëntatie van de provincie te versterken en te vertalen in de provinciale beleidsvorming. Dat doen we samen onder meer met de strategen in de beleidsprogramma’s en strategen uit de steden. We werken tevens intensief samen met kennisinstellingen. We vertalen de ontwikkelingen om ons heen naar wat dat betekent voor de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie.

Kosten

Geen.

Contact

Natasja Wijnen (opdrachtnemer)l.

Mediawoordvoering

Team woordvoerding heeft dagelijks contact met alle media. De woordvoeders brengen het provinciale beleid actief bij de media onder de aandacht en beantwoorden ook alle vragen van de media. Zij bereiden interviews en publieke optredens van de bestuurders voor, schrijven persberichten, schrijven speeches van de bestuurders en zorgen voor de Besluitenlijst over besluiten van GS. Word je gebeld door een journalist? Meteen contact opnemen met de woordvoeders! Zie je een publicitaire kans voor de provincie? Bel met de woordvoerders!

Kosten

Geen.

Contact

Elke portefeuille heeft een eigen woordvoeder. Kijk op het schema bij wie je terecht kunt.

Advisering besluitvorming door DT, GS en PS

Advisering over besluitvorming door DT, GS en PS Wij adviseren bestuur, directie, programmamanagers en beleidsmakers over een goede besluitvorming. Je kunt daarvoor terecht bij de BO-secretarissen, en de secretarissen van GS en het DT. We denken met je mee over de wijze waarop GS en PS een goede discussie kunnen voeren over een dossier, zodat er met liefst breed draagvlak een besluit genomen kan worden. De BO-secretarissen kunnen je helpen bij het opstellen van een goed GS-dossier en zorgen ervoor dat het geagendeerd wordt in de beleidsoverleggen. De DT- en GS-secretarissen kunnen je helpen de juiste aanvliegroute en toon te vinden voor je voorstel, door - vanuit onze ervaring en inzicht in het college en de directie - te reflecteren op jouw ideeën over het proces en de inhoudelijke afstemming. Daarnaast zorgen we voor de agendering en terugkoppeling vanuit DT en GS. De bestuursadviseurs kunnen je het beste adviseren over bestuurlijke en politieke vraagstukken.

Kosten

Geen.

Contact

Overzicht van BO-secretarissen, Overzicht van bestuursadviseurs Marlou van Lubeek (DT-secretaris), Inge Butzelaar (DT-secretaris), Tom Siebeling (GS-secretaris).

Externe betrekkingen

We adviseren het bestuur, de directie en de organisatie over de beste manier om met de juiste boodschap, in het juiste netwerk en in de juiste omgeving de juiste mensen te ontmoeten om zo kansen voor Brabant te benutten. Dat doen we met lobby en public affairs, strategische evenementen en regiobranding om Brabant te promoten als sterke en aantrekkelijke regio.

Kosten

Reguliere inzet gefinancierd door OBM. Inzet op maat (bijvoorbeeld bij maatwerkevenementen) op kosten van beleidsprogramma.

Contact

Nathalie Brekelmans (Strategische evenementen), Jop van Unnik (Lobby en Public Affairs), Gwen Zuring (Brabant Branding).