Programma Facilitaire Dienstverlening

“De medewerkers van facilitaire dienstverlening zijn ‘mogelijkmakers’. Onze klanten, bezoekers en collega’s van PNB ervaren dit door een goede ondersteuning van de ontvangst-, de publieke én de ambtelijke werkomgeving: - Een ontvangstomgeving als centrale plek om op een eigentijdse wijze te ontmoeten, te verbinden en samen te werken met netwerkpartners aan de doelstellingen van de provincie. - Een bestuurlijke omgeving waar het democratisch proces onverstoord en transparant kan plaatsvinden. - Een ambtelijke werkomgeving, die aansluit op de behoefte van nu én van de toekomst. Of het nu gaat om het uitvoeren van individuele werkzaamheden of juist samenwerken met collega’s aan gemeenschappelijke opgaven. Welke activiteit het ook betreft, met onze service vormen wij de olie voor goede samenwerking en resultaten. Wij waarborgen de plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt: "Een uitstekende basis voor topprestaties met de bekende Brabantse gastvrijheid.” Om onze dienstverlening laagdrempelig, slim, efficiënt en klantgericht aan te bieden gaan we uit van de 1loket-gedachte. Voor alle (aan)vragen m.b.t. onze dienstverlening kunnen onze klanten en collega’s terecht bij het Dienstenplein.

Provinciehuis

We richten de ruimtes binnen het provinciehuis en het omliggende buitenterrein in en zorgen voor het (dagelijkse) onderhoud daarvan. Denk hierbij onder andere aan het meubilair, beheersing van het binnenklimaat, schoonmaak, afvalverwijdering, beplanting en kunst. Het Provinciehuis heeft de status van gemeentelijk monument. Specifieke verzoeken m.b.t. de inrichting en het gebruik worden daarom niet alleen getoetst op generieke impact en financiële haalbaarheid, ook de visie van de architect m.b.t. het functioneel en esthetisch ontwerp van het gebouw speelt daarbij een rol. Daarnaast verzorgen we de verhuur van ruimten in de zgn. ‘nieuwbouw’.

Kosten

Specifieke verzoeken zijn op kosten van het vragende programma.

Contact

Via het Dienstenplein.

Catering

We verzorgen de catering voor de provinciale organisatie en alle mensen die te gast zijn. Er is een bedrijfsrestaurant met wisselend menu en aandacht voor producten die lokaal en op milieuvriendelijke wijze worden gemaakt en geleverd. Daarnaast is er koffie, thee en gekoeld water beschikbaar in de directe nabijheid van de werkomgeving. We verzorgen de catering van bijeenkomsten, bijvoorbeeld gebak, borrelarrangementen, lunch- of dinervoorziening. Voor leden GS, PS en DR is het mogelijk om buiten bijeenkomsten om een lunch/diner te bestellen.

Kosten

Koffie, thee en water zijn kosteloos. Overige catering is op eigen kosten of die van het vragende programma.

Contact

Via het Dienstenplein.

Evenementen en relatiebeheer

We organiseren en verzorgen grote en kleine bijeenkomsten en evenementen van A tot Z. Deze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden zowel binnen als buiten het provinciehuis waar bezoekers fysiek bij aanwezig zijn maar ook digitale of hybride evenementen. Graag denken wij mee over de doelgroep die de uitnodiging ontvangt. Tijdens een intake bespreken we wensen en mogelijkheden rondom een evenement. Na akkoord op de begroting gaan we aan slag en coördineren we zowel de voorbereiding in samenwerking met de diverse partijen als de uitvoering tijdens het evenement.

Kosten

Op kosten van het vragende programma.

Contact

Via het Dienstenplein.

Logistieke Dienstverlening

Alle processen rondom de interne logistieke dienstverlening worden vanuit facilitaire diensten verzorgd. Dit betreft de ontvangst van de dagelijks poststukken als het verzendklaar maken van de uitgaande post en pakketten. Kantoorartikelen worden vanuit vaste plekken aangeboden. Dit betreft een standaardassortiment. Artikelen buiten dat assortiment kunnen worden besteld via het Dienstenplein.

Kosten

Voor vervoersopdrachten kunnen we kosten in rekening brengen.

Contact

Via het Dienstenplein.

Mediateam

We geven advies over inzet van media bij projecten/initiatieven/communicatie-uitingen: van een vormvoorstel, tot (begeleiding van) creatie en publicatie tot monitoring en terugkoppeling naar de opdrachtgever. Ook adviseren wij over en begeleiden wij bij de inkoop van media en campagnes bij kranten, websites, social media, omroepen e.d.. Wij bewaken de kwaliteit van de resultaten en toetsen deze aangemaakte afspraken. Zie ook tegel inzet raamcontracten communicatie.

Kosten

Standaard faciliteiten worden betaald van uit het budget van programma Facilitaire Dienstverlening. Maatwerk is op kosten van vragend programma.

Contact

Via het Dienstenplein.

Grafisch ontwerp en reprografische diensten en beeldredactie

Voor advisering over en productie van de inzet van huisstijlproducten, video, foto, animatie, infographic etc kun je bij ons terecht. En de advisering, begeleiding en verzorging van grafische vormgeving en het voeren van regie op (extern) drukwerk verzorgen wij graag.

Kosten

Standaard faciliteiten worden betaald van uit het budget van programma Facilitaire Dienstverlening. Maatwerk is op kosten van vragend programma.

Contact

Via het Dienstenplein.

Veiligheid, beveiliging en kamerbewaring

We verzorgen de beveiliging van het provinciehuis en haar gebruikers. Denk aan openen en sluiten van het gebouw, toegangsbewaking en bewaking van gebouwgebonden systemen zoals liften en brandmelders. Ondersteuning en begeleiding voor alle facilitaire dienstverlening alsmede de chauffeursdiensten voor het bestuur behoort tot het standaard dienstverleningspakket. In het provinciehuis is een professionele BHV-organisatie actief, bestaande uit medewerkers van de provincie. Zij treedt op bij calamiteiten, is proactief bezig met het voorkomen ervan en wordt indien nodig ingezet bij evenementen.

Kosten

Kosten zijn voor programma Facilitaire Dienstverlening.

Contact

Via het Dienstenplein.

Secretariaat H-managers

We verzorgen de secretariële ondersteuning voor de H-managers binnen onze organisatie.

Kosten

Inzet van capaciteit is op kosten van het vragend programma.

Contactpersoon: Dienstenplein 073-6808888