De programma's van Bedrijfsvoering

VISIE BEDRIJFSVOERING 2023

We werken als bedrijfsvoeringsprogramma's vanuit een gezamenlijk uitgangspunt:

Gastvrij - Innovatief - Slim - Professioneel

• We zijn een partner voor de organisatie, vanaf het begin van de opgave, zodat we de juiste vragen kunnen stellen en onze expertise waarde toevoegt • We leveren daarvoor kwaliteit in de vorm van maatwerk diensten en adviezen, maar ook gestandaardiseerde dienstverlening waar dat passender is • We geven gevraagd en ongevraagd advies • Ons Huis voor Brabant en ICT ondersteuning maken het mogelijk en dagen uit om samen te werken met partners binnen en buiten Brabant • We werken kostenbewust • We geven elkaar feedback, werken integraal, zijn oplossingsgericht en staan open voor nieuwe ideeën en werken samen • We zijn een opgavegestuurde netwerkorganisatie en de manier van werken die daarbij hoort is vanzelfsprekend binnen onze programma’s • Hiermee hebben we een belangrijke sturende rol in de ‘Toekomstbestendige Organisatie’ uit Koers 2030