BEDRIJFSVOERING, BELEID EN ADVISERING (BBA)

Het programma Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering omvat de expertises communicatie, financiën, planning & control, personeel & organisatie, juridisch beleid & expertise, inkoop & contractmanagement en proces- & informatiemanagement. Wij zorgen voor een integraal advies aan de organisatie. Met ons advies leveren we een zichtbare bijdrage aan een succesvolle realisatie van de opgaven van de programma's. Dat doen we doordat we een samenhangende (integrale) werkwijze hebben waarbij de vraag van de klant/collega leidend is en we iedere ondersteuningsbehoefte vanuit alle bedrijfsvoeringsdisciplines bekijken. Daarnaast leggen we programmaoverstijgende verbindingen zowel op inhoud als op relatie. We ontwikkelen en borgen kaders, richtlijnen en beleid zodat we als provincie voldoen aan wet- en regelgeving. En we stimuleren dat expertiseteams met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden in het beantwoorden van de vraag van de programma's Zoek je een contactpersoon? Klik dan hier.

Financiën, Planning & Control

Personeel & Organisatie

Proces- & Informatie Management

Juridisch Beleid & Expertise

Inkoop & Contractmanagement

Communicatie

Rechtsbescherming