Jan Roosen: 'De
Xerox is weer bemand'

Herdenking 75 jaar bevrijding van Brabant

Marcel Thaens' Datavisie: gezaaid, nu oogsten

PiB no 6

Voor je ligt de Pib in een nieuwe jas. Geen papier meer, maar een moderne digitale verschijning, als digitaal magazine. En zoals je kunt lezen is Jan Roosen zich al aan het warmlopen voor zijn pensionering. Voorlopig worden zijn Pib-taken waargenomen door Jan van Gompel.


Veel leesplezier, en laat even weten wat je van de inhoud én het digitaal magazine als vorm vindt. Mail Pib@Brabant.nl

Commissarispenning voor
Gijs van Nistelrooij

Peter Wijers' passie voor politiek