Penning voor Gijs van Nistelrooij

Bij zijn afscheid van de provincie ontving Gijs van Nistelrooij uit Vught uit handen van commissaris Wim van de Donk de commissarispenning. Gijs heeft 50 jaar voor de provincie Noord-Brabant gewerkt bij Beheer en Onderhoud Wegen, waar hij zich ontwikkelde tot de expert op het gebied van gladheidsbestrijding. Daardoor kon hij naar gemeenten en aannemers adviseren en zorgde hij voor een optimale samenwerking. Gijs van Nistelrooij trad in 1970 in dienst als typist en kantoorbediende. In 1974 werd hij aangenomen bij Beheer en Onderhoud Wegen, en volgde daarvoor ook de nodige opleidingen.

Hij was ruim 45 jaar actief bij het beheer van onze Brabantse infrastructuur, waarvan 28 jaar op en aan de wegen, in diverse functies. De commissarispenning is een persoonlijk blijk van waardering die de commissaris toekent aan mensen die zich voor de provincie en de Brabantse samenleving verdienstelijk hebben gemaakt.