Anja van Hout: ‘Geen quota! Dan ben je divers, maar nog niet inclusief!

Pas wanneer je jezelf bent, kun je je talenten optimaal benutten. Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Zo vormen we samen een sterk geheel. Aldus de boodschap op de website van Diversity Day. Een gesprek daarover met Anja van Hout, concernstrateeg.

'Diversiteit heeft een positief effect op je imago als werkgever'

Anja van Hout: 'Ik zit hier niet om de LHBTI-gemeenschap te promoten, maar laten we het er wel over hebben!'

Diversity Day is een initiatief van de Sociaal Economische Raad, de SER. Ook de provincie heeft diversiteit omarmd: programmamanager Wessel-Jan Fijnvandraat is opdrachtgever, directeur Marc Glaudemans heeft het ambassadeurschap op zich genomen. Voor de organisatie maken Monique Roosen, Gertje van den Brink en Anja van Hout zich hard.

Beleid beter maken

Met een onverwachte-ontmoetingen-lunch en een workshop door Anja van Hout werd ook bij de provincie aandacht besteed aan Diversity Day op 5 oktober. Met Anja, concernstrateeg, praat ik door op het thema. Haar stelling: ‘Dit is een proces van lange adem, we moeten ook niet met quota gaan werken. Persoonlijk denk ik dat dat de verkeerde weg is; dan ben je divers, maar nog niet inclusief!

Anja begint: ‘Iedereen is anders en kijkt op zijn manier naar de wereld, we hebben allemaal onze eigen waarneming. We werken in huis nog steeds veel met het model van Insights, waarin we de diversiteit in teams willen benutten. En als overheid wil je zorgen dat je die brede blik van heel veel verschillende mensen terug laat komen in je beleid. Als je beleid alleen met dezelfde type mensen maakt krijg je niet die veelzijdige blik, en dus niet de diversiteit die de samenleving van ons nodig heeft. Meer openstaan voor diversiteit als organisatie, het bewustzijn dat er meerdere manieren zijn om naar een vraagstuk te kijken helpt ons beter beleid te maken. Dat is één! Ze vervolgt: ‘Het is verder aangetoond dat diversiteit een positief effect heeft op je imago als werkgever; het trekt jongeren aan, die we hard nodig hebben in deze organisatie. Tot slot word je door open te staan voor diversiteit als organisatie creatiever en productiever.

Uitgenodigd worden op een feestje

‘We koppelen het begrip diversiteit altijd aan inclusiviteit. Wessel-Jan hanteerde deze vergelijking eens: diversiteit is uitgenodigd worden bij een feestje, inclusiviteit is uitgenodigd worden om mee te dansen. Je kunt dus niet één woord kiezen, en ik vind Diversity Day eigenlijk niet goed gekozen. Anja wijst op een poster waarop figuren van verschillende kleuren staan: ‘Dat ze naast elkaar staan wil nog niet zeggen dat ze met elkaar samenwerken. In een inclusieve organisatie kunnen medewerkers zich identificeren met elkaar, zien ze elkaar staan. Iedereen hoort erbij en doet volwaardig mee. ‘Veiligheid en vertrouwen zijn daarbij erg aan elkaar gekoppeld. Je moet op de werkvloer 100% jezelf kunnen zijn, meebrengen wie je bent. Ik wil straks in de workshop ook een veilige omgeving. De informatie die ik ophaal kan ik weer filteren en helpen inzetten in ons strategisch personeelsbeleid. Ik ben zelf actief in de LHBTI-gemeenschap; zo neemt iedereen wat anders mee. Daarvoor hoef je niet eens tot een minderheidsgroepering te horen, het gaat erom dat je beseft dat iedereen zijn steentje kan bijdragen.

‘Inclusiviteit en diversiteit passen ook heel erg bij de filosofie van onze organisatie om de kwaliteit van mensen te benadrukken. Misschien breng ik als lesbische vrouw soms net even een andere blik op vraagstukken mee. Dat kan gaan over personeelsbeleid… ouderschap is een mooi voorbeeld. Je ziet steeds vaker dat 2 homo’s een kind krijgen en samen met een vrouw of vrouwenstel dat ouderschap vormgeven. Als erkend ouder krijg je ouderschaps-verlof. Maar volgens de wet kan slechts één ouder geregistreerd zijn als ouder, de ander valt dan buiten de boot. Maar die is echt niet minder vader! Ik zeg niet: dat moet morgen geregeld zijn, ik zit hier niet om de LHBTI-gemeenschap te promoten, maar laten we het er wel over hebben! Een ander voorbeeld: hebben we onze zaakjes op orde voor mensen met een beperking? Zijn er op alle verdiepingen toiletten voor mensen in een rolstoel? Of kun je vanuit die rolstoel makkelijk bij de koffieautomaat?

'Zijn er op alle verdiepingen toiletten voor mensen in een rolstoel?'

We hadden zó'n klik!

‘En nog één: Ik had ooit een sollicitatiegesprek met iemand met een andere culturele achtergrond. Hij gaf me een heel slap handje, dat gaf mij een slechte eerste indruk. Maar we hadden een superleuk en goed gesprek. Hij is het uiteindelijk niet geworden, maar dat lag niet aan het handje. Hij belde me later op en ik noemde mijn eerste indruk. Hij antwoordde dat het in zíjn cultuur juist van respect getuigt als je géén stevige hand geeft. Dat is verschil in cultuur, waar we vaak toch een waardeoordeel over hebben! De mens heeft de neiging een kopie van zichzelf te zoeken bij sollicitaties. We zoeken naar aanvulling van het team, maar toch zoeken we naar een kopie, een kloon van onszelf. Dat vinden we dan zo’n leuk gesprek, we hadden zo’n klik! Maar misschien moet je juist kijken naar degene die je het meest irriteerde, voegt die iets toe wat je nog niet in je team hebt. Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit zijn in de accountants- en advocatenwereld al langer gemeengoed. In die grote, vaak wereldwijde organisaties is het vraagstuk van geloofsachtergrond, seksuele oriëntatie etcetera veel zichtbaarder. Dus zijn er ook specialisten binnen de HR die zich daar met dat onderwerp bezighouden. Met de stappen die we nu als organisatie zetten, maken we een goed begin. Maar vergis je niet: dit is iets van de lange adem.

Valkuil

'We moeten overigens, wat mij betreft, niet in de valkuil stappen übercorrect te worden. Ik ben voorzitter van het COC Noordoost Brabant. Langs de voetbalvelden wordt nogal eens geroepen “hé homo...”, als je dan iemand aanspreekt zegt die ’Ik bedoel het niet slecht… maar realiseer je als je dat roept dat er grote kans is dat iemand die homoseksuele gevoelens heeft zich aangevallen kan voelen of het geroep op zijn minst als negatief ervaart. Je kunt het niet slecht bedoelen, maar het kan toch slecht overkomen. Dan is de veilige weg het niet te doen. 'En ik houd ook wel van een grap hoor. Als subsidieadviseur-lobbyist in Helmond zat ik eens in overleg met de burgemeester. Die zei ‘We moeten op zoek naar de potten met geld. Toen zei ik ‘die heb je al gevonden.’ Maar het is natuurlijk een groot verschil of ik zelf een grap maak of dat ik het moet aanhoren, en mee moet lachen als een boer met kiespijn.'

In de video licht ambassadeur Marc Glaudemans het belang van diversiteit, empathie en veiligheid toe...

Jan van Gompel

Foto's: Patrick Tönjes

Video: Luuk Wiersema