Marcia Buuron

Dankwoord van de echtgenoot van Marcia Buuron

Beste oud collega’s van Marcia en medewerkers van de Provincie Noord-Brabant, De kinderen en ik willen jullie hartelijk bedanken voor de vele lieve en mooie steunbetuigingen na het overlijden van Marcia. Het ontroert ons en wij halen veel kracht uit de mooie woorden die jullie schreven. Met vriendelijke groet,

Roel van der Linden

Colofon

Pib is het personeelsblad van de provincie Noord-Brabant.

Uitgave november 2021

Redactie

Eddie Besselsen: interviews Laetitita Schilperoort: column Nawal Jerraoui: Onder de maretak Philip Peeters: Brabant in de wereld Jan van Gompel: interviews, eindredactie

Fotografie

Patrick Tönjes (o.m. cover), John&Monique Claassen en de geïnterviewden zelf

Contact

Ideeën, vragen of opmerkingen: mail Pib@brabant.nl