Foto: Patrick Tönjes

Colofon

Dit magazine is een uitgave van de provincie Noord-Brabant.

Uitgave maart 2021

Redactie

Eddie Besselsen: redactie interviews; verhaal bij de foto Laetitita Schilperoort: column Nawal Jerraoui: onder de maretak Philip Peeters: Brabant, een geschiedenis Jan van Gompel: eindredactie

Fotogafie

Patrick Tönjes (cover), John&Monique Claassen, Elles van Pinxteren en de geïnterviewden zelf

Contact

Ideeën, vragen of opmerkingen: mail PIB@brabant.nl

Peelrandbreuk: online-bijeenkomst oudgedienden van de provincie

Het provinciehuis blijft voorlopig nog gesloten. Dat betekent dat er nog steeds geen koffie-uurtjes gehouden kunnen worden. Om toch contact te onderhouden hadden we eind vorig jaar een digitale bijeenkomst met Bas van Andel over 10.000 jaar rivieren in Altena. Zeer de moeite waard en door een aantal van onze groep bijgewoond. Nico Sira en ik vinden dit voor herhaling vatbaar. Oud-collega Arja Span heeft opnieuw een online-bijeenkomst voorbereid. Deze vindt plaats donderdagmiddag 1 april om 14.30 uur. Collega Thea Huijsmans vertelt ons over de Peelrandbreuk. De meesten van ons hebben er wel eens iets over gehoord, nu is er de kans dus om er meer over te weten te komen. Over hoe het technisch gezien zal gaan en wat u daarvoor moet doen, krijgt u te zijner tijd per e-mail de nodige informatie. Uit de -vooral telefonische- contacten die er sporadisch nog wel zijn, blijkt dat er steeds meer behoefte is om elkaar weer eens echt te zien. Dat kan nog niet in het provinciehuis maar er wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom! Johan de Visser