Roger Heijltjes, voorzitter van de Ondernemingsraad. Over idealen en de thema’s voor 2021

Sinds november 2020 kennen we een nieuwe Ondernemingsraad, en sinds januari is Roger Heijltjes voorzitter. Een kennismaking.

Roger Heijltjes: '... mijn idealisme als belangenbehartiger. Daarvoor werk je bij een overheid he'

Idealisme

‘Ik ben heel vroeg in mijn carrière, na mijn vervangende dienstplicht in Den Haag terechtgekomen bij Konsumentenkontakt, met 3 K’s, opgericht door de vakbonden. Sindsdien ben ik lid van een vakbond, ABVA, later FNV, maar was nooit heel actief. Tot ik 2 jaar geleden met Cent van de Berg over het Lokaal Overleg had, het overleg van werkgever en bonden. Er werd versterking gezocht vanuit FNV. Voor mij reden om actiever te worden. Dat liep niet echt hard, de werkgever zette niet zo in op overleg met de bonden, dus toen dacht ik, ik zet er een stapje bij richting OR. Vanuit mijn idealisme als belangenbehartiger. Daarvoor werk je bij een overheid he, net als in mijn dagelijks werk binnen Mobiliteit, het fietsbeleid. Daar zit ook dat idealisme’.

Roger woont in Oosterhout, maar gaat verhuizen naar Wageningen. Roger: ‘Daarmee is mijn liefde voor Brabant niet bekoeld, maar die voor mijn vrouw, Jacqueline, net iets groter. We hebben geen kinderen meer in huis. Jacqueline is mijn oude liefde uit de studietijd na een intermezzo van 25 jaar… zo kan het gaan in het leven! Andere passies zijn fietsen en gitaar spelen, elke week wel een paar uurtjes, dat doe ik ook met mijn muziekvriend in een kleine thuisstudio in Amsterdam. Dat ligt nou dus al een jaar op z’n gat, ik verheug me op het moment dat dat weer kan. De moestuin is toch vooral van Jacqueline, maar ondertussen heb ik die liefde overgenomen. Ik heb het van m’n vader in Zuid-Limburg geleerd, zij gebruikt haar eigen technieken, we hebben ieder ons eigen deel van de tuin. Ik zie geen verschil in opbrengst, haha.

Goed voor je hoofd

‘Mijn ideale verhouding thuis-kantoor is straks 2 dagen thuiswerken, 3 dagen op kantoor. Zeker als ik straks op grotere afstand, in Wageningen werk. Maar het is lastig in te schatten hoe dat, zeker hybride, gaat werken. Hoe gaat dat als een bestuurlijke stuurgroep zegt dat ze fysiek willen vergaderen. En ik werkte al regelmatig op andere locaties, zoals de Loc-hal in Tilburg, een prachtige plek. Het is hartstikke leuk om op andere plekken te gaan zitten, dat is goed voor je hoofd. ‘Ik kreeg met de verkiezingen de meeste stemmen van alle kandidaten dus dat schiep verplichtingen. Je kunt OR-lid zijn en je richten op inhoudelijke thema’s, of je kunt vanuit een dagelijks-bestuur (DB) de koers van de OR neerzetten en een team smeden. En dat laatste vind ik aantrekkelijker om te doen. Ik ben toch vooral generalist.

‘De OR werkt met themagroepen. Eén daarvan gaat over de zichtbaarheid van de OR. Dat zijn we in deze tijd vooral op Brains, waar we in de Brainsgroep Ondernemingsraad na elke overlegvergadering (het overleg tussen OR en Marcel van Bijnen) op journalistieke wijze terugkoppelen. En we kennen het ‘aanschuiven bij de OR’, op uitnodiging of eigen initiatief, bij een themagroep of de OR. ‘We hebben in de OR 15 personen, 15 bevlogen karakters uit verschillende delen van de organisatie, best complex om tot een team te maken, zeker in dit online-tijdperk. In het DB zitten Ritchie Trieling, onze secretaris met veel juridische kennis, Maike Keus is zijn plaatsvervanger, jeugdig elan, met kennis van digitalisering, en Ayfer Sahin, mensgericht en beschouwend, als plaatsvervangend voorzitter. ‘Deze week hadden we onze online heimiddag, over onze missie en visie voor komende jaren. We willen hem in de volgende OR-vergadering vaststellen, op 3 juni. We hebben de thema’s van de vorige OR behoorlijk geactualiseerd, zoeken meer focus: wat willen we als OR bereiken?

Sudderfase

‘Deze OR richt zich bijvoorbeeld op strategische organisatieontwikkeling en het Kompas 2030. Wat zijn de gevolgen voor organisatie en collega’s? Het Kompas brengt zaken bij elkaar, de inhoudelijke ambities uit de Omgevingsvisie en die voor de organisatie. Daar willen we bij betrokken zijn, ook in de zogenaamde sudderfase waarin ideeën ontstaan. Het Kompas is de basis voor het strategisch personeelsbeleid en -planning. De financiële situatie van de provincie kan ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand. Ontwikkelingen die ons als medewerkers raken. Daar ben je als OR voor, zorgen dat mensen prettig en veilig kunnen werken. We willen onaangename verrassingen voorkomen. ‘Over de status van het Sociaal Kaderplan verschillen wij van mening met de directie. De werkgever zegt dat dit plan van rechtswege is vervallen. Maar het lokaal overleg, bonden en OR zijn van mening dat het Kaderplan onverkort overeind staat. Het vraagstuk is nu actueel, met de reorganisatie bij Facilitair.

'Best complex om tot een team te maken, zeker in dit online-tijdperk'

Arbo-werkplek

‘Het Anders werken, ontmoeten reizen is in een enorme stroomversnelling gekomen. Het kan, omdat het moet! In de OR wordt wel gesteld dat dit niet gaat over je werksituatie. Nee, het is breder, het gaat over je leven, waaronder je thuissituatie. Je thuis wordt ook je werkplek, gezegd wordt zelfs tot 50% van je werkweek! Dat heeft enorme impact op je werkdruk en herstelbehoefte. Mensen hebben enorm plichtsbesef en loyaliteitsgevoel, dus hebben ze de neiging om door te gaan. Op tijd afschakelen is vaak een probleem. ‘Ik vind het nogal een kwestie. Vroeger haalde ik met moeite één thuiswerkdag, de woensdag, en sinds Corona werken we met z’n tweeën thuis, dan kom je er niet met 1 werkkamer. Maar we hebben er geen 2. Nou zit ik graag aan de keukentafel. Maar ja, een arbo-werkplek, laat staan 2, dat is nogal een ding. De thuiswerkvergoeding is nog niet geregeld, nee. Er zijn provincies zijn die het zelf regelen en niet wachten op een collectieve afspraak in de CAO omdat de CAO-besprekingen zijn opgeschort.

Zorg voor de Zaak

‘En neem je sociale contacten. Wat ik normaal kon regelen bij de koffiecorner, daar ben ik nou een halve dag mee bezig. Ik overdrijf natuurlijk, maar in sociale contacten regel én hoor je stiekem heel snel heel veel. Dat is echt stukken minder geworden. ‘Het Huis voor Brabant en Anders werken ontmoeten, reizen, zijn echt onderwerpen waar we een aparte projectgroep voor maken. Dat staat dus zeker op de agenda voor 2021 ja! ‘Ik sprak vertrekkend bedrijfsarts Rob Moeland over het rapport Zorg voor de Zaak. Ik vind het belangrijk dat we de aanbevelingen van zo’n expert serieus nemen en ermee aan de slag gaan. Hij had het met name over de toename van psycho-sociale arbeidsbelasting, deels door thuiswerken, daar moet je iets mee als organisatie. De balans werk en privé, gezonde werkplek, sociale veiligheid en integriteit… dan hebben we het rijtje wel. We willen graag in gesprek met de werkgever en met collega’s over de aanbevelingen uit Zorg voor de Zaak.

Co-creatie waar het kan

‘We kennen ook de themagroep Informatisering. Digitalisering en data, ook onderdeel van ons dagelijks werk, het moet eenvoudig beschikbaar zijn, en het moet voor alle collega’s te doen zijn. En verder kijken we ook altijd naar rechtspositie, de uitvoering van de huidige cao, straks de nieuwe… en de uitvoering van lokaal overleg vastgestelde regelingen, zoals de vervoersregeling… en straks wellicht de thuiswerkregeling.

‘We streven naar co-creatie waar dat kan, je wil als OR eigenlijk zo vroeg mogelijk meepraten over de gedachten, ideeën. Aan de andere kant wil je ook onderhandelen, dat doe je op het moment dat het dossier formeel voorligt. We praten 26 mei met de WOR-bestuurder, Marcel van Bijnen, over de dossiers die er aan komen.

Jan van Gompel

Foto's: Roger