In en uit dienst: maart-april 2021

April 2021

In dienst april 2021 Dhr. K.M.C. Antonis (Koen) Eenheid Internationale Zaken en Energie - Promovendus in kader van Omgevingswet Dhr. G.H. Cleef (Gerben) Eenheid Beheer Fysieke Uitvoering - Weginspecteur Dhr. F.H. Coolen (Michael) Mobiliteit, Data en Informatiemanagement - Functioneel behandelaar dashboarding en tooling Mevr. I. Klaassen (Ilse) Eenheid Informatiemanagement en ICT 2 - Data analist Mevr. M.J.C. v.d. Leur (Nienke) Eenheid Informatiemanagement en ICT 1 - Opdrachtnemer regie-organisatie Dhr. A.R. Majoor (Angelo) Eenheid Informatiemanagement en ICT 2 - Data-analist Dhr. J.H.T. Mees (Johan) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 1 - Adviseur Wet Natuurbescherming Mevr. A.J.M.M. v.d. Sanden-Soons (Aimée) Eenheid Inkoop en Subsidies - Inkoopadviseur Mevr. A. Duijvestijn (Anne) Eenheid Internationale Zaken en Energie - Beleidsmedewerker/procesregisseur Uit dienst april 2021 Dhr. G. Hoekstra (Gert) Eenheid Financiën, P&C en Administratie Dhr. C.M. Kuiters (Charl) Eenheid Opdrachtgeverschap en P&O Dhr. W.F.J. v.d. Ven (Wim) Eenheid Asset en Integr. Proj.-Man. Mevr. T.J.M. Neijs-de Bijl (Thea) Eenheid Programmabeheer en Evenementen Mevr. M.E.J.M. Peeters (Marlon) Eenheid Cultuur en Samenleving

Maart 2021

In dienst maart 2021

Dhr. G.J.M. Blom (Bennie) Eenheid Kwaliteit Openbaar Bestuur - Toezichthouder informatie- en archiefbeh Mevr. D.S. Booms - Verbeeck (Daniëlle) Eenheid Inkoop en Subsidies - Procesbeheerder Dhr. M.C.W.P.M. Heijmans (Mark) Eenheid Inkoop en Subsidies - Accountmanager bedrijfsvoering Dhr. A.J.C. Lodewikus (Sander) Mobiliteit, Data en Informatiemanagement - Functioneel beheerder Dhr. H.J.H. Meijers (Jorik) Eenheid Opdrachtgeverschap en P&O BRIT Mevr. S.A.M. van Pinksteren (Fiona) Eenheid Ondersteuning 2 - Projectondersteuner Mevr. D.J.C. Wilmsen (Daniëlle) Eenheid Huisvesting en Frontoffice - Functioneel beheerder MyCorsa Next Mevr. J.W.E. van Dreumel (Hanneke) Eenheid Communicatie - Strategisch communicatieadviseur Mevr. S.M. van Gent-Muis (Margriet) Eenheid H-management en Opdrachtgeverschap - Programmamanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Mevr. C.A.A. Valk (Céline) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 1 - Beleidsmedewerker/adviseur Ondersteuning loket stiksstof Mevr. C.C. Duif (Lian) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 2 - Projectleider Geopark Schelde Delta Uit dienst maart 2021 Mevr. C.A.M. van Harten-Santegoets (Carla) Eenheid Projectmanagement en Strategie Dhr. T.A. Paternotte (Tom) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 3 Dhr. M. van Geilswijk (Martijn) Eenheid Juridische Zaken Dhr. E.D. Vink (Ewoud) Eenheid Projectmanagement en Strategie Mevr. E.C.J.M. van Nispen (Edith) Eenheid Huisvesting en Frontoffice Dhr. M. van Miltenburg (Matthijs) Eenheid Internationale Zaken en Energie

Vertrokken collega's december 2020 (correctie)

Uit dienst december 2020

Mevr. M.I. van Driel (Maaike) Eenheid Kwaliteit vh Openbaar Bestuur Dhr. J.C. v.d. Berg (Hans) Eenheid Informatiemanagement en ICT 2 Mevr. P. Stekelenburg (Pauline) Eenheid Communicatie Mevr. S.R.M. Kamphuis-Verhaag (Suzanne) Eenheid Inkoop en Subsidies Dhr. M.C.M. van Dorst (Marco) Eenheid Asset en Integr. Proj.-Man. Mevr. M.C. Lucassen (Ria) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 4 Dhr. A.C.M. van Oerle (Toon) Eenheid Juridische Zaken Mevr. A.C. Roelse (Annemarie) Eenheid Ondersteuning 1 Dhr. M.J.M. de Rooij (Michel) Eenheid Specialisten en Ontwikkelbedrijf Mevr. M.E.J. Rijkers-Steenbergen (Marja) Eenheid Informatiemanagement en ICT 1 Mevr. M.H.C. v.d. Doelen-Zomers (Thea) Eenheid Informatiemanagement en ICT 1