Nieuw in dienst

Een willekeurige selectie van collega's die recent in dienst zijn gekomen.

Marisa Goracci

Marisa Goracci is 1 juni gestart bij de afdeling subsidies als Senior Subsidiebehandelaar. Ze is 36 jaar oud en woon samen met haar vriend in Eindhoven. Na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg werkte ze bij een landelijk subsidieadviesbureau.

Marisa: ‘Ik was daar verantwoordelijk voor de juridische, financiële en administratieve verantwoording van grote Europese (Hightech) projecten. Vervolgens heb ik als subsidieverwerver gewerkt voor 2 Brabantse gemeenten. Daar heb ik diverse subsidies aangevraagd, zowel provinciaal als nationaal. Aangezien ik het werken in een team miste, heb ik de overstap gemaakt naar de Technische Universiteit Eindhoven waar ik de afgelopen 4,5 jaar met heel veel plezier heb gewerkt. Samen met de onderzoekers van de TU/e heb ik diverse succesvolle subsidieaanvragen ingediend bij onder andere NWO en de Europese Commissie. Waarom koos je voor de provincie Noord-Brabant? ‘Voor mijn volgende stap in mijn carrière wilde ik graag bij een subsidiegever aan de slag. Ik heb namelijk ervaring met het beheren en aanvragen van subsidies, maar nog niet met de verlening. Ik heb diverse subsidiedies van de provincie aangevraagd en prettig contact gehad met de afdeling subsidies. Voor mij dus een hele logische volgende stap. Bij de afdeling subsidies wil ik graag constructief samenwerken met de andere afdelingen en burgers zodat we samen onze provincie nog mooier maken. Marisa: ‘Ik verwacht dat de organisatie mij uitdaagt om het beste uit mezelf te halen en gedurende mijn loopbaan mezelf te blijven ontwikkelen. Ik verwacht dat het bestuur veerkrachtig genoeg is om in te spelen op datgene wat echt nodig is om Brabant vooruit te helpen en door te pakken waar nodig. 'Ik ben erg trots op het feit dat ik de onderzoekers van TU/e de afgelopen jaren heb kunnen bewegen tot Europese subsidieaanvragen en dat ze mijn ondersteuning tijdens het aanvraagproces als onmisbaar hebben ervaren.

En jouw passies? 'In mijn vrije tijd reis ik erg graag. Net voor de corona uitbraak hebben mijn vriend en ik een mooie rondreis gemaakt door Zuid-Afrika. Ook ben ik als half-Italiaanse verzot op Italië. Daarnaast geniet ik in het weekend ook graag van de mooie natuur in onze provincie. Bij mooi weer tref je me vast met kajak aan op de Dommel. Eén van mijn grootste passies is toneelspelen. Ik vind het geweldig mezelf in te leven in een andere persoonlijkheid.

Marit Oosterom

Marit Oosterom woont in Den Bosch en was onder meer werkzaam als cultureel ondernemer en projectleider & subsidie coördinator bij bkkc/nu Kunstloc Brabant. Dat is een kennis en uitvoeringsorganisatie van de provincie. Ook werkte zij daar als adviseur op het gebied van podiumkunsten, cultureel ondernemerschap en financiering.

Waarom koos je voor de provincie Noord-Brabant? 'In oktober 2019 werd ik gevraagd om voor een periode gedetacheerd vanuit Kunstloc te komen werken bij de afdeling Cultuur bij de provincie. Dat was een kans die ik met beide handen aan greep! Inmiddels ben ik in dienst getreden bij de provinciale organisatie. 'Omdat ik nu al een tijd bij de organisatie werk is de portefeuille al goed gevuld en heb ik mijn weg in de interne organisatie al kunnen vinden. Het team Cultuur is een klein team, maar er zijn heel veel onderwerpen om gezamenlijk de schouders onder te zetten. Ik houd me onder meer bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van buurtcultuur; cultuurparticipatie en internationalisering (i.v.m. Brabantstad regioprofiel cultuur); de inzet van creativiteit & innovatiekracht in relatie tot andere domeinen; Futurelab /Design museum Eindhoven; bibliothekenbeleid…. 'Deze organisatie is groot en professioneel. In de interne organisatie ligt een rijkdom aan kennis en kunde. Mijn verwachting en verlangen is dat deze kennis en kunde goed worden benut en dat men bereid is om kennis met elkaar uit te wisselen en te delen. En dat er ruimte is voor een portie creativiteit & verbeeldingskracht! Daarnaast zie ik er naar uit weer met vele collega’s in het provinciehuis te kunnen lopen, te horen wat er speelt binnen het team maar zeker ook binnen heel andere domeinen, & elkaar te kunnen ontmoeten! 'Naast mijn werk zorg ik voor mijn gezin met jonge kinderen. Mijn partner runt een onderneming op het gebied van sport en gezondheid/vitaliteit in het Spoorpark in Tilburg (BeweegR/Viva La Fitness) en met de corona-omstandigheden stond er al met al behoorlijk wat druk op. Ik ben blij dat het desondanks is gelukt veel werk te verzetten in dit afgelopen jaar.

Passies? 'Ik dans graag! En ik ben dus een cultuurliefhebber en bezoek graag theater, museum, concert, festival… Daarnaast werk ik als voorzitter van de Adviescommissie Professionele Kunsten voor de gemeente Utrecht. Tot slot: de vakantie is in aantocht, dan vertrekken we met ons oude T3 VW-campertje op avontuur….

Susan Johnson

Susan Johnson woont in Eindhoven en is eind april gestart bij de provincie als data analist in het Data Insights Team bij het programma info.mobiliteit. Ze houdt zich bezig met complexe vraagstukken op het gebied van mobiliteit en asset management. Hiervoor werkte ze in de ICT, als technisch beheerder van SAP applicaties, en als data analist bij een logistiek bedrijf.

Susan: 'Ik ben uiteindelijk in de bètahoek terechtgekomen, maar heb iets totaal anders gestudeerd, namelijk muziektherapie. Vervolgens heb ik een master gedaan in Finland, waardoor ik geïnteresseerd raakte in programmeren en statistiek. Dit was dan ook de aanleiding om de ICT in te gaan en daar ben ik blijven plakken. Waarom koos je voor de provincie Noord-Brabant? Ik kwam de vacature tegen en was meteen enthousiast omdat het goed aansloot bij wat ik zoek in een baan: een combinatie van technische uitdagingen, maatschappelijk belang en het in contact staan met anderen. Ik ben zelf ook opgegroeid in Brabant en ik vind het leuk dat ik op deze manier iets kan betekenen voor de provincie. Ik verwacht dat ik een groot deel van de tijd bezig ga zijn met de technische kant van data analyse (programmeren, data schonen, visualiseren) maar zeker ook met het menselijke aspect: het zoeken naar de 'vraag achter de vraag': wat willen we nou eigenlijk weten, en waarvoor gaan we de inzichten gebruiken? Dit proces lopen we door samen met de vraagsteller, en we presenteren ook tussentijdse resultaten en passen waar nodig de vraag aan. Het idee is er een gezamenlijke zoektocht van te maken waarbij de vraagsteller invloed heeft op het eindresultaat. We hebben nu een breed scala aan vragen, en ik hoop dat dit er in de toekomst nog meer worden. Zo loopt er nu een project over de bereikbaarheid van verschillende campussen in Eindhoven, maar krijgen we ook vragen binnen over bijvoorbeeld verkeersveiligheid en verkeershinder. Het geeft mij veel voldoening om met zulke uiteenlopende onderwerpen aan de slag te gaan. 'Eén van de ambities van de provincie is datagedreven werken, ik hoop dat de organisatie en het bestuur zich hiervoor blijven inzetten. Daar horen 2 zaken bij: de technische component (data opslag, schoning en toegang). En daarnaast het stimuleren van 'data-bewustzijn' binnen de organisatie, datagedreven denken. Zodat er ook buiten de technische teams kennis komt over de mogelijkheden én beperkingen van data. Ik vind het fijn te zien dat er binnen info.mobiliteit veel aandacht is voor kennisdeling. Op technisch vlak hoop ik dat er een gezamenlijk platform komt waar alle thema’s en programma’s - niet alleen mobiliteit- terechtkunnen voor hun data en dashboards. Er wordt nu hard gewerkt aan een dataplatform binnen mobiliteit, en ik hoop dat dit op termijn programma-overstijgend wordt. Ik verwacht dat er ook in de toekomst veel aandacht is voor datagedreven werken, zodat we met onze inzichten de Brabanders nog beter van dienst kunnen zijn. Je passies? In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met muziek en dans. Ik zit in een band waar ik zing, en piano en dwarsfluit speel. We spelen akoestische muziek en schrijven ook onze eigen nummers. Het is erg leuk om op deze manier creatief bezig te zijn. Daarnaast volg ik wekelijks lessen moderne dans en stijldans, en ga ik graag wandelen of fietsen in de natuur.

Gudo Stekhuizen

Gudo Stekhuizen komt uit Valkenswaard. Hiervóór werkte hij bij een adviesbureau. Gudo werkte van 1996 tot 2013 al voor de provincie, bij een afdeling die verantwoordelijk was voor omgevingsvergunningen. In 2013 is hij bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geplaatst, waar hij zich achtereenvolgens bezig hield met omgevingsvergunningen en het toezicht op risicovolle bedrijven.

Gudo: 'Ik koos ooit voor de provincie Noord-Brabant omdat deze het bevoegd gezag is en was voor de bedrijven met een relevante impact op de omgeving. Daardoor heb ik het gevoel dat ik een zinvolle bijdrage kon leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. In mijn eerdere werk ben ik me steeds meer gaan specialiseren op het thema externe veiligheid (omgevingsveiligheid). In eerste instantie door het beoordelen van vergunningaanvragen, en later door het toezicht op de bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De detachering was mijn kans om me ook beleidsmatig te gaan bezighouden met het thema externe veiligheid.

Waarom ben je teruggekeerd op het oude nest? Toen deze functie werd opengesteld als definitieve functie heb ik de kans gegrepen om de overstap weer definitief te maken. Het beleidsmatige werk biedt me veel uitdagingen, en ik kan mijn kennis van de uitvoering benutten. Hiermee wil ik ondersteunend zijn bij het bepalen van de de strategie voor een veilige leefomgeving binnen Brabant. Ik verwacht hier veel uitdaging bij het bepalen van de strategie voor het afwegen van het deelbelang externe veiligheid bij de grote opgaven waarvoor we binnen Brabant staan. Ik verwacht een sterk veranderende omgeving waarbinnen ik het als mijn taak beschouw om organisatie en bestuur vanuit de inhoud goed te kunnen adviseren over de gewenste strategie. Ik ben er trots op dat we met het programma VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en Externe veiligheid een duidelijke plek hebben verworven binnen de organisatie. En dat we zo een goede bijdrage leveren aan de vergunningverlening aan en het toezicht en handhaving bij de provinciale bedrijven in het algemeen, en de externe veiligheid rondom deze bedrijven in het bijzonder. Je passies naast het werk? Naast mijn gezin, vrouw en 3 kinderen ben ik graag actief op de spinning- of racefiets. Ook trek ik er graag op uit om te wandelen in de (Brabantse) natuur.