Rol van de provincie

Rol als overheid in het NSOB-model

Bij het bepalen welke invloed de belanghebbenden op de opgave hebben, vertaald in de treden van de participatieladder, zijn twee factoren van betekenis: de rol van de provincie als overheid, en de randvoorwaarden. Op deze pagina bekijken we de rol van de provincie aan de hand van het NSOB-model.

Rechtmatige overheid

a. Kernmerken: kaders stellen, legitimiteit en heldere procedures b. Niveau van participatie: informeren, raadplegen

Presterende overheid

a. Kernmerken: initiatief nemen, meetbare doelen en processen b. Niveau van participatie: informeren, raadplegen, adviseren

Netwerkende overheid

a. Kernmerken: samenwerken, netwerk en creatie b. Niveau van participatie: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren

Responsieve overheid

a. Kernmerken: aansluiten bij initiatieven uit de samenleving b. Niveau van participatie: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen/faciliteren

Brabantse drieslag uit de omgevingsvisie

In Brabant kennen we uit de Omgevingsvisie ook een drieslag van rollen: richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Deze drieslag gebruiken we niet in het participatiekompas. Het NSOB-model biedt op dit moment een duidelijker en praktischer kader voor het bepalen van een participatie-aanpak.