Randvoorwaarden

Bij het bepalen welke invloed de belanghebbenden op de opgave hebben, vertaald in de treden van de participatieladder, zijn twee factoren van betekenis: de rol van de provincie als overheid en de randvoorwaarden. Op deze pagina bekijken we de randvoorwaarden van participatie.

Er zijn zes essentiële randvoorwaarden van invloed op de ruimte en mogelijkheden voor participatie, en dus je positie op de participatieladder. Als je die trede op de participatieladder hebt gekozen, kies je daarmee ook het doel dat je wilt bereiken met het proces van participatie. Want participatie is immers geen doel op zich, maar een middel om acceptatie, kwaliteit van besluitvorming of draagvlak te behalen.

Volg deze stappen

1. Beantwoord onderstaande vragen met een score van 1 tot 5. 2. Beargumenteer (voor jezelf) de gekozen scores. 3. Beschouw alle scores ten opzichte van elkaar en heroverweeg. 4. Bekijk voor iedere randvoorwaarde: past het bij het niveau van participatie en de rol van de provincie?

De randvoorwaarden

Inhoudelijk

Hoeveel inhoudelijke ruimte is er voor participatie? Wat ligt al inhoudelijk vast, bijvoorbeeld in het bestuursakkoord of in andere overeenkomsten waar de provincie onderdeel van uitmaakt.

Juridisch

Hoeveel juridische ruimte voor participatie is er? De bestaande wet- en regelgeving kan ruimte geven of juist een belemmering zijn voor de mate van inspraak van belanghebbenden.

Intern

Hoeveel tijd, geld en capaciteit is beschikbaar voor participatie? Denk hierbij aan de duur en frequentie van participatie, de beschikbare ondersteuning van beleids- en communicatiemedewerkers, de timing van het politieke – en beleidsproces en de financiële ruimte voor het participatietraject.

Betrokkenheid

Nieuwe tekst volgt (Tom)

Politiek-Bestuurlijk

Welk commitment van de bestuurder is er? Het kan zijn dat de bestuurder uitspreekt de resultaten van de participatie volledig over te nemen. Het andere uiterste is dat de bestuurder toezegt dat de uitkomst overgenomen wordt in het beleid.

Organisatorisch

Zijn er afspraken en relaties met andere overheden of organisaties die van invloed zijn op de participatie? Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden met gemeentes of publiek-private samenwerkingen.