Particatie-instrumenten

WELKE PARTICIPATIE-INSTRUMENTEN ZIJN GESCHIKT?


Als je het gewenste niveau van participatie hebt vastgesteld, kun je mogelijke participatie-instrumenten kiezen. Bij ieder niveau zijn meerdere instrumenten mogelijk. Ga voor ieder instrument na of deze mogelijk is met de gestelde randvoorwaarden in het kompas. Neem contact op met je strategisch communicatieadviseur voor advies of bekijk het Communicatiebeleid.

Informeren

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Sociale Media
 • Factsheets
 • Advertentie
 • Podcast
 • Webinar
 • Persbericht
 • Campagne
 • Betaalde publiekscampagne
 • Sociale Media
 • EnquĂȘte
 • Internetconsultatie
 • Festival, markt, tentoonstelling
 • Inwonersavond
 • Straatgesprek

Raadplegen

Adviseren

 • Focusgroep
 • Expertmeeting
 • Stakeholdersbijeenkomst
 • Inwonersavond
 • Straatgesprek
 • Tour de Brabant
 • Proeftuin
 • Ontwerpatelier
 • Design Thinking
 • Ambassadeurs

Coproduceren

(Mee)beslissen

 • Burgerberaad
 • Stuurgroep
 • Buurtbudget
 • Consortium
 • Desing thinking