Particatie-instrumenten

WELKE PARTICPATIE-INSTRUMENTEN ZIJN GESCHIKT?


Als je het gewenste niveau van participatie hebt vastgesteld, kun je mogelijke participatie-instrumenten kiezen. Bij ieder niveau zijn meerdere instrumenten mogelijk. Ga voor ieder instrument na of deze mogelijk is met de gestelde randvoorwaarden in het kompas.

Informeren

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Sociale Media
 • Factsheets
 • Advertentie
 • Podcast
 • Webinar
 • Persbericht
 • Campagne
 • Betaalde publiekscampagne
 • Sociale Media
 • EnquĂȘte
 • Internetconsultatie
 • Festival, markt, tentoonstelling
 • Inwonersavond
 • Straatgesprek

Raadplegen

Adviseren

 • Focusgroep
 • Expertmeeting
 • Stakeholdersbijeenkomst
 • Inwonersavond
 • Straatgesprek
 • Tour de Brabant
 • Proeftuin
 • Ontwerpatelier
 • Design Thinking
 • Ambassadeurs

Coproduceren

(Mee)beslissen

 • Burgerberaad
 • Stuurgroep
 • Buurtbudget
 • Consortium
 • Desing thinking