Brabantse Participatie Voorbeelden

Reis naar de toekomst

NIVEAU VAN PARTICIPATIE: RAADPLEGEN DOEL VAN PARTICIPATIE: DRAAGVLAK

Om Brabanders te verleiden na te denken over de toekomst van mobiliteit, tourde een jaar lang een knalrode DAF door de provincie. Langs festivals, evenementen, markten en beurzen. Iedereen die instapte maakte een ‘reis naar de toekomst’: Een virtual reality-rit naar het jaar 2056. Circa 3.000 mensen vulden na afloop een enquête in. Deze enquête is ook voorgelegd aan het representatieve Brabantpanel van onderzoeksbureau het PON. Wat vinden ze van thema’s als elektrisch rijden en autodelen? En waarin zitten de verschillen?

Brabant pioniers

NIVEAU VAN PARTICIPATIE: COPRODUCEREN DOEL VAN PARTICIPATIE: EIGENAARSCHAP

De Brabant Pioniers was een geselecteerde groep van 20 Brabanders die voor een half jaar met het team van de Brabantse Omgevingsvisie meedacht. De Brabant Pioniers vormden een creatief en kritisch forum, bestaande uit zo’n twintig ‘andersdenkers’ (adviseurs, inwoners, ondernemers, studenten). Zij namen op persoonlijke titel deel aan een serie OmgevingsLabs. Ze bouwden daarin, samen met vier Focusteams, mee aan de Omgevingsvisie. Zij zorgden voor de frisse vernieuwende blik van buiten en vertegenwoordigen het brede scala aan perspectieven op de leefomgeving in Brabant.

Voedsel 1000

NIVEAU VAN PARTICIPATIE: ADVISEREN DOEL VAN PARTICIPATIE: DESKUNDIGHEID

Ruim 400 inwoners, professionals, producenten, ambtenaren, onderwijzers en bestuurders gingen het gesprek met elkaar aan over de toekomst van het voedselsysteem in Brabant. Niet de discussie, maar juist de overeenstemming stonden hierbij centraal. Wat maakt een toekomstbestendig voedselsysteem belangrijk voor Noord-Brabant? Wat moeten er gebeuren om het Brabantse voedselsysteem toekomstbestendig te maken? En wat kun zij hier zelf aan bijdragen?

Natuursafari

NIVEAU VAN PARTICIPATIE: RAADPLEGEN DOEL VAN PARTICIPATIE: DRAAGVLAK

De provincie Noord-Brabant organiseerde een natuursafari naar het Ulvenhoutse Voorbos. De provincie investeert veel geld in maatregelen die ervoor zorgen dat het Ulvenhoutse Voorbus over 20 jaar weer zijn oorspronkelijke karakter krijgt; het oer-Hollandse loofbos zoals het ooit was. Tijdens de safari kregen de deelnemers de mogelijkheid om met een virtual reality bril een blik in de toekomst van het Voorbos te werpen. Staatsbosbeheer en de provincie legden uit waarom ingrijpen soms nodig is om de natuur op langere termijn te behouden, te verstreken of te verbeten. Omwonenden vertelden tijdens de natuursafari hoe zij dit ervaren.