Asten - gemeente

'In nimby-traject zetten gemeenten nét die stap extra.'

Wanneer nimby-bedrijven en hun omgeving tegenover elkaar staan, is in eerste instantie de gemeente aan zet om voor een oplossing te zorgen. Met name in gecompliceerde kwesties is hierbij extra inzet vereist. In Asten schakelde de gemeente met de nimby-subsidie een extern bureau in. Dat ging in een vroeg stadium met omwonenden aan hun keukentafel in gesprek. Het resulteerde in een plan waarmee zowel de buurt als twee bedrijven prima uit de voeten kunnen.

We schrijven 2013 toen Jori Meulendijks van de gemeente Asten het gesprek aanging met de leiding van de buurbedrijven Raijmakers en Brandenburch. Die laatste wilde aan de Kanaalweg uitbreiden op een perceel waar Raijmakers zand en grint had opgeslagen. Weliswaar met een milieuvergunning van de provincie, maar in strijd met het bestemmingsplan. Beide zaten bovendien ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart en het beekje de Aa. Een lastige opgave dus om zowel aan de uitbreidingswens te voldoen als de opslag te legaliseren.


De gemeente had dit probleem zomaar op haar bordje gekregen. Raijmakers heeft onder meer een betoncentrale en puinbreker en Brandenburch is een producent van grondstoffen voor de diervoederindustrie. Eerder maakten zij deel uit van het industrieterrein van buurgemeente Someren. “Maar door een grenscorrectie werden het niet-agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Asten. En daar gelden heel andere regels voor”, weet Meulendijks.

Compensatie

Daarmee kwam ze voor een flinke uitdaging te staan, want ook het waterschap had plannen: voor beekherstel van de Aa. “Hoe kon ik duidelijk maken dat de bedrijven met een flinke compensatie moesten komen voor een uitbreiding; met een plan waar ook voor de buurt van alles in zat en waarmee we naar de provincie konden?”

Diezelfde provincie bracht uitkomst met een nimby-subsidie. Hierdoor kwam de kwestie in een stroomversnelling. De gemeente Asten kon bureau BügelHajema inschakelen. Dat ging praten met omwonenden van de bedrijven en al snel bleek dat hier een grote winst te halen viel. “De weg die pal voor hun huizen ligt, wordt verlegd. Dan zijn de bewoners verlost van de trillingen en het zand dat van de vrachtwagens op hun vensterbank dwarrelt”, weet Meulendijks. Ook voor fietsers, met name veel scholieren, wordt het veiliger. Hun fietspad loopt nu in een bocht deels over in de weg waarop de zandtransporten rijden.

Maar een weg verplaatsen is een kostbare zaak. “De ondernemers waren daar echter heel soepel in. Die waren zo blij dat ze hier kunnen blijven zitten en uitbreiden, dat ze bereid bleken om het verleggen te betalen.” Raijmakers verkocht bovendien een strook grond aan het waterschap. “Dat neemt de kosten van het beekherstel voor zijn rekening”, weet de beleidsmedewerker.

Succes

Zelf nam zij binnen de gemeente de begeleiding van dit project op zich. Van de nimby-gelden liet Asten het bureau Van Kempen RO het bestemmingsplan opstellen, terwijl BügelHajema het proces ‘buiten de deur’ verzorgde. “Hierbij hebben met name de geweldige communicatieve vaardigheden van Bas Verbruggen erg bijgedragen aan het succes.”


Het sluiten van de overeenkomsten met de ondernemers verliep eveneens soepel. Er was volgens de gemeentelijk projectleider genoeg onderling vertrouwen in het gezamenlijk bereiken van hetzelfde doel: dat er problemen worden opgelost, dat het er mooier op wordt en dat de bedrijven vooruit kunnen. Ook de gemeenteraad werd volledig op de hoogte gehouden van de vorderingen en stelde begin 2018 het bestemmingsplan vast.


Het wachten is nu op de vergunningaanvraag. Eerst moet echter een nieuwe toegangsweg naar de bedrijven worden gerealiseerd, onder meer naar de zandopslag. Die krijgt op een groter perceel een mooie, landschappelijke inpassing, met verschillende opslagunits binnen een aarden wal. Zo wordt ook de overlast van stof en geluid tegengegaan.

Winnaars

Dit project kent alleen maar winnaars, vindt Meulendijks: “De transporten nemen weliswaar toe, maar de overlast voor de bewoners en fietsers neemt af. De bedrijven kunnen weer vooruit. Het waterschap is hier goed mee af, Rijkswaterstaat krijgt een opgewaardeerde weg en het aanzicht, zowel vanuit Asten als Someren, wordt een stuk beter.”


Het nimby-traject heeft haar geleerd om in een heel vroeg stadium naar mensen toe te gaan. “Om, aan de keukentafel, te proberen je in hen te verplaatsen. Om echt voor hun wensen open te staan. En daar dan vervolgens serieus werk van te maken. Het verleggen van die weg was er anders echt niet uit gekomen. Ik probeer het nu ook bij andere kwesties toe te passen. Want het werkt.”

Deel op social media