Wordt ‘Aimé’ het nieuwe ‘Nimby’?

Blog Erik van Merrienboer

De term Nimby, ofwel ‘Not in my backyard!’ roept een beeld op van over elkaar geslagen armen. Hakken stevig in het zand geplant. Stuurse, afgewende blik. De spreekwoordelijke messen geslepen. De dialoog ver te zoeken. En hoewel je van het alternatieve ‘NIVEA’ een verzachtend effect zou verwachten, biedt het als afkorting van Niet In Voor En Achtertuin ook weinig perspectief. Ga er als ondernemer of bestuurder maar aan staan om alle belangen rond Nimby-plekken bij elkaar te brengen! Het woord Nimby alleen al staat vaak garant voor een impasse waaruit geen inwoner, ondernemer, of overheid meer een weg vindt. En waarbij uiteindelijk iedereen aan het kortste eind trekt.

Minder hinder

Tot 2014 was de heersende opvatting dat bestaande bedrijven die voor overlast zorgden – ook al voldeden ze aan wettelijke normen - maar beter konden verhuizen naar een andere, meer passende locatie. Liefst op een regionaal bedrijventerrein geschikt voor zware hinder gevende industrie. Klinkt verstandig, maar in de praktijk bleek het een onuitvoerbare opvatting. De benodigde ruimte elders bleek onvindbaar, om nog maar te zwijgen van de benodigde financiële middelen voor verplaatsing.

Vrijwel nooit werd gekeken naar de mogelijkheid om de overlast op de bestaande locatie op te lossen. Díe optie werd inzet van een nieuwe benadering, met een belangrijke rol voor de gemeente als eerste overheid. Die benadering, met de titel Minder Hinder, gaat uit van een aanpak die leidt een acceptabele oplossing voor alle betrokkenen.

Acceptatie als core-business

Onmisbaar daarbij is de oprechte inzet en betrokkenheid van de ondernemers. Een beetje filosofisch geredeneerd zou ik hen willen oproepen: doe een ander niet aan wat u zelf ook niet zou willen. Stel jezelf als directeur of eigenaar de vraag of je het voor je eigen leefomgeving acceptabel zou vinden. En maak acceptatie onderdeel van je core business; ik WIL een bedrijf zijn met nul geurklachten (bijvoorbeeld). Continuïteit en concurrentiekracht is gebaat bij een duurzame invulling van omgevingskwaliteit. De lat mag dus wel wat hoger liggen dan de minimaal vereiste wettelijk norm.

In de afgelopen jaren hebben we veel van de Minder Hinder aanpak geleerd. In feite was het werken volgens de Omgevingswet avant la lettre! Uit de resultaten van de zeventien projecten kunnen we rustig concluderen dat de nieuwe aanpak in de meeste gevallen werkt en tot een voor iedereen acceptabel resultaat kan leiden. Alle projecten wierpen leerzame vruchten af, hoewel de één misschien rijper en zoeter dan de ander.

Schatkist

We kunnen aan het eind van het traject stellen dat de subsidiepot van de Nimbyregeling weliswaar leeg is, maar dat die heeft geleid tot een gevulde, waardevolle schatkist met kennis, ervaring en gereedschap. Een schatkist waar we jaren mee vooruit kunnen en die alleen maar aan waarde wint als we de opbrengsten benutten en verder oppoetsen. Een paar van die schatten brengen we in dit magazine voor u in beeld.

‘Not in my backyard’; er zijn nog plekken genoeg in Brabant waar nog veel te winnen valt. Ik zeg niet dat u van die plekken moet gaan houden, maar zou ‘Aimé’ (Acceptabel In Mijn Eigen leefomgeving) niet een heel mooi streven zijn?

Wat is nimby?

Iedereen heeft een beeld bij het begrip nimby: not in my backyard. Mensen denken dan vaak aan vervuilende stortplaatsen en zware, hinder gevende industrie. Niemand wil deze bedrijven in zijn ‘achtertuin’. Desondanks vormen ze een onmisbare schakel in het Brabantse economisch systeem.

Brabant telt veel Nimby-ondernemingen. Alleen al het aantal afvalverwerkende bedrijven in de provincie loopt in honderden. In de praktijk zijn er enkele duizenden situaties waarin sprake is van spanning met de omgeving. Nimby-problemen spelen namelijk niet alleen tussen ondernemers en overheden of omwonenden. Ze spelen ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid op planologisch gebied.

De aanpak van nimby-problematiek is een uitdaging. Deze overlast is niet opgelost met een vergunning of handhaving. Vaak vallen de bedrijfsactiviteiten binnen de wettelijke normen, maar toch ervaart de omgeving aanhoudende overlast. Dan is het zaak dat alle betrokken partijen samen bekijken hoe deze overlast is op te lossen.

Deel op social media