Nieuwjaarsontmoeting
201
9

Nieuwjaars-
toespraak

Bekijk de nieuwjaarstoespraak op video of lees de toespraak.

Highlights Nieuwjaars-

ontmoeting

Wachtpost 13 XXXL


De nieuwjaarsontmoeting werd geopend door Wachtpost 13 XXXL. Het jaar 2019 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Het harmonieorkest heeft daar invulling aan gegeven. Het orkest speelde onder andere het lied "Brabant".

Speech commissaris van de Koning

Tafel van Brabant


Op de Tafel van Brabant stonden diverse programma’s en projecten in miniatuur die in de provincie Noord-Brabant uitgevoerd worden.

Kies voor Brabant


Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Netwerken in beeld

Toekomst herdenkingen Brabant

De veteranen van Wereldoorlog II zullen in steeds kleinere getale aanwezig zijn. De voortzetting van de traditie van herdenken en vieren zal steeds meer gaan rusten op de volgende generatie. Daarom zullen we een beroep op onze Brabantse scholen doen. Een eerste groep jongeren is al begonnen.

Doe mee!

We zoeken VMBO’ers, MBO’ers, VWO’ers, HBO’ers en WO’ers van Brabantse opleidingen die als adviseur en als lid van een denktank mee willen gaan doen.


We gaan met hen en de Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden op

11 september een waardige herdenking en een internationale conferentie organiseren in Waalre onder de noemer PAST:FORWARD Reflect, Rethink, Remember.


Doe mee en meld je aan bij Arnoud Reijnen, via: areijnen@brabant.nl

Nieuwjaarsboodschap Maarten Baas

Let's move on!