Meer informatie

Wil je na het lezen van dit magazine meer informatie of ben je op zoek naar hulp bij jouw plannen om meer natuurinclusief te ondernemen? Op deze pagina kom je verder...

Hulp bij een businessplan met een groen verdienmodel

Veehouders (of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is), kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd. Aanvullend hieraan is er een koop-pacht-aanpak van de provincie om extra grond te verwerven. Daarmee biedt de provincie financiële ondersteuning aan boeren die grond nodig hebben om natuurinclusief te ondernemen.

Subsidie investeren in dierenwelzijn

Veehouders in Midden en Oost Brabant die hun stallen willen vergroten om hun dieren meer ruimte te geven voor een beter dierenwelzijn, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Investeren in dierenwelzijn’.

Subsidie biodiversiteit en leefgebieden

De provincie wil de diversiteit van planten en dieren graag behouden. Het leefgebied van veel planten en dieren is echter verslechterd. De provincie stelt daarom subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van bedreigde soorten of leefgebieden. Voorbeelden daarvan zijn: het aanleggen van amfibieënpoelen of het vergroten van heideterreinen.

Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

Projecten die bijdragen aan het realiseren van het Brabants natuurnetwerk komen in aanmerking voor subsidie, grond en kennis van het GOB.

Inspiratiegids Groene Regelingen

Met de Inspiratiegids Groene Regelingen wil de provincie iedereen stimuleren aan de slag te gaan met natuur en landschap in het buitengebied. Ondernemers vinden hieronder meer een overzicht van de verschillende subsidieregelingen.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw: wat is dat nu eigenlijk? In deze film legt Prof. Dr. Jan Willem Erisman, voormalig directeur van het Louis Bolk Instituut, het kort en bondig uit. De Brabantse melkveehouder Sjaak Sprangers laat zien hoe hij deze principes toepast.

Natuurvlees

Deze video vertelt het verhaal over natuurvlees van een boer in Middelbeers. De gecertificeerde boerderijen, die deel uit maken van de Natuurvlees-Nederland keten, zijn gevestigd door heel Nederland. Natuurvlees wordt afgezet in de markt via de filialen van Sligro.

Natuurinclusieve boeren

Als natuurinclusieve boer heb je de omgeving nodig. Het levert je samenwerkingen op met win-win situaties voor alle partijen. In deze 3 video's zie je voorbeelden van deze samenwerkingen.