Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant TEKST & REDACTIE Marjolein Bezemer Sarah Boots FOTO'S Marc Bolsius Merlin Daleman Melchert Meijer zu Schlochtern Sjoerd Emmen (Orbis) VIDEO'S Mattijs Smit Thijs Verwegen REALISATIE Benno Roozen

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch email: landbouwenvoedsel@brabant.nl website: landbouwenvoedselbrabant.nl Uitgave: ’s-Hertogenbosch, december 2020