Natuur, samenleving en economie

Natuur en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuur levert een belangrijke bijdrage aan onze kwaliteit van leven. Denk aan een schone lucht, ontspannen in een park, wonen in een groene omgeving, ondernemen in de natuur. Andersom is de inzet van mensen belangrijk om de schoonheid en kwaliteit van de natuur te behouden en te versterken. De provincie Noord-Brabant wil daarom natuur verbinden met mens en economie. In de projecten staat de maatschappelijke meerwaarde van natuur centraal.

Brabantse schoolplein kleuren groen


In 2018 besloten de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hun krachten te bundelen om zoveel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten te enthousiasmeren voor het vergroenen van hun schoolpleinen.

Groendomein Wasven

Het begon ooit met een burgerinitiatief voor het behoud van een unieke beukenlaan. Nu, 20 jaar later, is groendomein Wasven uitgegroeid tot een natuurgebied waar allerlei functies samenkomen. Wasven, gelegen in het oosten van Eindhoven, is behalve een prachtig natuurgebied ook een professionele, maatschappelijk gerichte organisatie waarin buurtbewoners en professionals samenwerken aan een gezonde, duurzame, prettig leefbare en economisch kansrijke buurt.

Brabant rijk aan natuurvrijwilligers

In Brabant zijn ruim 10.000 natuurvrijwilligers actief. De vrijwilligers zijn onmisbaar bij het verzamelen van data over de natuur. Maar liefst 95% van de data die verzameld wordt voor beleidsopgaves als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water is afkomstig van vrijwillige tellers! Daarnaast leveren de vertellers en landschapsherstellers een enorme bijdrage aan de betrokkenheid bij en kwaliteit van de Brabantse natuur. Als blijk van waardering en om kennisuitwisseling tussen de vrijwilligers te stimuleren organiseert de provincie jaarlijks een vrijwilligersdag vol met excursies en lezingen. Met ruim 130 deelnemers was de vrijwilligersdag Noord-Brabant van 2018 weer een groot succes.

Verpachten om meerwaarde te creëren

Wie grond wil pachten van de provincie Noord-Brabant maakt meer kans als hij/zij goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water. Dit principe van ‘duurzame gronduitgifte’ lijkt logisch, maar in de praktijk is het dat (nog) niet. Brabant loopt er landelijk mee voorop.

Meer informatie, inspirerende voorbeelden en nieuwe manieren om duurzame gronduitgifte te realiseren zijn te vinden op www.duurzamegronduitgifte.nl

Natuurinclusieve landbouw

De moderne landbouw heeft Nederland veel gebracht. De gevolgen voor de leefomgeving zijn echter vergaand: het agrarisch landschap verandert, de biodiversiteit neemt af, de milieu- en waterkwaliteit verslechtert en de bodem is steeds minder opgewassen tegen droogte en hevige neerslag. Om de klimaat- en waterdoelen te halen en de ecologische waarden van het agrarische landschap te redden, is actie noodzakelijk. Natuurinclusieve landbouw biedt een oplossing.


Meer informatie op www.brabant.nl