Landschappen van Allure


Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal; dankzij de inzet van talrijke partijen in de streek ontwikkelen deze regio’s zich tot ‘Landschappen van Allure’. Gezamenlijk brengen de provincie en de regio’s, inclusief het bedrijfsleven, een ontwikkeling in de landschappen op gang met een totaal investeringsvolume van ruim € 125 miljoen. Mensen worden in contact gebracht met de natuur, met elkaar, met de historie, met de stad en haar achterland. En er worden nieuwe vormen van economie en ondernemerschap gecreëerd.

Het kloppend Hart


Dit project was erop gericht Het Groene Woud als samenhangend natuur- en recreatiegebied op de kaart te zetten en te ontsluiten. Een snoer van landschappelijke, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve parels in de schil rondom de natuurkernen de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal geven hieraan vorm. In 14 deelprojecten werd gewerkt aan de versterking van het landschap. Het edelhert fungeerde als symbool en aanjager van de gebiedsontwikkeling. Dit prachtige dier werd opnieuw uitgezet.


Meer informatie: Het Groene Woud en Het Kloppend Hart


Henk Kerkers| boer in Deurne

Vorstelijk landschap


Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven verbindt de stad met Het Groene Woud. Het is niet alleen een waardevol natuurlandschap, ook de culturele historie is uniek. Onder andere dankzij unieke rustpunten zoals Abdij Koningshoeven en de reconstructie van Huize Moerenburg.

Het gebied kent iconen uit een vorstelijk verleden die nog altijd hun sereniteit over de omgeving uitstralen. De ontwikkelingen zijn gericht op het realiseren van een vorstelijk landschap, waarbij de puurheid van het landschap volledig in balans is met nieuwe functies in recreatie, beleving en historie.


Meer informatie: Vorstelijk Landschap

De Groene Corridor

De Groene Corridor is een 14 kilometer lange aantrekkelijke groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Op Strijp S zijn platanen geplant en een deel van de Oirschotsedijk samen met de Zwaanstraat is autoluw gemaakt. Ook kreeg de Zwaanstraat een groenere uitstraling.

In Oirschot krijgt het poortgebouw van Defensie een nieuwe recreatieve bestemming en zijn er ideeën voor een uitkijktoren. Daarnaast wordt het historische legerkamp uit 1831 op de Oirschotse Heide zichtbaar en beleefbaar gemaakt. En vanaf 2019 fiets of wandel je via een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal vanaf de Eindhovensedijk zo de mooie historische dorpskern van Oirschot binnen.


Meer informatie: DeGroenecorridor.nl

' Inwoners, overheden, organisaties en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zonder hen was deze blijvende ecologieboost nooit gelukt.'

Johan van den Hout, gedeputeerde

Keuken van het Koning Willem I College

De West-Brabantse Waterlinie

De West Brabantse Waterlinie is een oude verdedigingslinie die zijn bijzondere karakter vooral dankt aan de Tachtigjarige Oorlog. Van Benedensas in Steenbergen tot de Waterschans in Bergen op Zoom zijn destijds forten aangelegd. Diverse keren werd het land onder water gezet om de Spanjaarden tegen te houden.

Bijna 400 jaar later herrijzen de contouren van de forten en de waterlinie weer in het landschap. Dankzij de provinciale subsidie uit de regeling Landschappen van Allure komen in het project West Brabantse Waterlinie op de forten uitkijktorens, er worden steigers aangelegd en toegangsbruggen naar de forten gemaakt. Er komt een waterspeelplaats en nieuwe fiets- en wandelroutes worden uitgezet om het gebied nog verder te verkennen.


Meer informatie: Westbrabantse Waterlinie.eu

De Zoom en Brabantse Wal

De historie van West-Brabant is verbonden met de Turfwinning. Historie die zichtbaar moet blijven. De 25 kilometer lange fiets- en wandelroute ‘De Route van de Turf’ verbindt de turfhavens van Bergen op Zoom en Roosendaal via de historische loop van de turfvaarten. Een bijzonder object is het turfvaart-aquaduct bij Nispen. De wal is gereconstrueerd en het aquaduct is hersteld door een eigentijds kunstwerk over de beek te bouwen.

De Bergsche Heide vormt een belangrijk groen uitloopgebied voor de bewoners van Bergen op Zoom. De recreatieve druk op de natuur is hier groot. Om dit te kunnen opvangen en toekomstbestendig te maken, zijn de groene functies versterkt en de recreatieve functies gezoneerd. Ook de versterking van recreatieve poorten Visdonk, Wouwse Plantage en Natuurpoort Stayokay maakte onderdeel uit van Landschappen van Allure.


Meer informatie: De Brabantsewal.nl

Jan van Hout | kok restaurant Ons Jongens in Someren-Eind

‘Ik ontdek nu plekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Terwijl die gewoon op fiets- of wandelafstand van mijn huis liggen.‘

Inwoner Tilburg

Energie(k) landschap: Biomassaplein

Het Biomassaplein is onderdeel van het bedrijventerrein GreenTech Park Brabant dat zich richt op GreenTech. Op het Biomassaplein wordt snoeihout van de gemeenten Boxtel, Best, Sint-Michielsgestel en Vught en van landschapsbeheerders opgeslagen. Dat snoeihout kan door de bedrijven op het bedrijventerrein gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Het Biomassaplein is nu 0,6 hectare groot en groeit maximaal tot 2 hectare.

Meer informatie: Biomassaplein.nl

Meer Maashorst

De Maashort is ruim 3500 hectare groot: van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot Uden. In dit oergebied is volop ruimte voor natuurlijke processen en in het hart wildere natuur. Bosontwikkeling zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat. Grote grazers – wisenten, taurossen en Exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag het landschap. De robuuste natuur geeft tegenwicht aan de versnippering van de natuur in Nederland.

Meer informatie: www.allemaalmaashorst.nl

Landerij van Tosse

De Landerij van Tosse is een aantrekkelijk voedsellandschap van 70 hectare aan de zuidrand van Oss. Hier groeien oude en nieuwe gewassen te midden van houtwallen, poelen en bloemrijke hooilanden en akkerranden. Enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Oss herstellen het kleinschalige, historische kampenlandschap van weleer. De Landerij biedt werkervaringsplekken voor een nieuwe stap in het arbeidsproces.


Meer informatie: Landerijvantosse.nl