Natuur in Brabant is niet vanzelfsprekend

Dier- en plantensoorten verdwijnen als de lucht, de bodem en het water zijn niet schoon genoeg. Om planten en dieren te behouden, moeten we er dus voor zorgen dat leefgebieden groot genoeg zijn en van goede kwaliteit. Samen met de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, grondeigenaren en andere partijen verbindt de provincie natuurgebieden met elkaar, herstelt oude landschappen en legt nieuwe natuur aan.

Natuur is ook belangrijk voor mens en economie. Natuur en landschap zijn essentieel voor een goed leef- en vestigingsklimaat en dragen bij aan de gezondheid van de Brabanders. In een groene provincie is het beter wonen, werken, leven en verdienen. Daarnaast helpt natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering

Maar onze natuur is niet vanzelfsprekend. Om van onze natuur te blijven genieten, zijn inspanningen van alle Brabanders nodig.

Met ‘Werken aan natuur in Brabant’ laten we zien wat er al is bereikt en wat de komende jaren nog nodig is. Dit is slechts een selectie van wat de provincie met haar partners doet.

Colofon

Werken aan natuur in Brabant is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant, maart 2019.