Boomkikkers doen het goed in Brabant


Anno 2018 is de boomkikker niet meer weg te denken uit de Brabantse natuur. Die situatie was zo’n 10 jaar geleden wel anders. Dat het nu zo goed gaat met de boomkikker in Brabant hebben we te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant en een zeer betrokken werkgroep met vrijwilligers.

Brabant duizenden boomkikkers rijker

Vanuit het herintroductieproject zijn de afgelopen jaren maar liefst 7000 à 8000 boomkikkers gekweekt en in 5 Brabantse natuurgebieden uitgezet. In de film ‘Nieuwe kansen voor de boomkikker in Brabant’ hoor en zie je hier meer over. Op onderstaande kaart zie je waar in Brabant je de boomkikker kunt spotten. We maken hierbij onderscheid in historische leefgebieden, herintroductiegebieden en spontane kolonisaties vanuit leefgebieden.

Natuurlijke kolonisatie

De ontwikkeling van de boomkikker speelt ook nu nog volop. Het Noorderbos, gelegen in de gemeente Tilburg, is een plek waar de kans op natuurlijke kolonisatie van de boomkikker groot is. Dit gebied ligt namelijk dichtbij De Brand; één van de historische leefgebieden. Bovendien vormt het Noorderbos een belangrijke schakel in een ecologische structuur richting Huis ter Heide ten westen van de N261. Begin 2018 is het Noorderbos omgevormd tot leefgebied voor de boomkikker. Er zijn 5 voortplantingswateren aangelegd en over honderden meters is landhabitat ontwikkeld of geoptimaliseerd. De financiering is gedaan door de gemeente en door de provincie Noord-Brabant vanuit de subsidieregeling ‘Biodiversiteit en leefgebieden’.

‘Er zijn 5 voortplantingswateren aangelegd en over honderden meters
is landhabitat ontwikkeld of geoptimaliseerd’

Monitoring door vrijwilligers

Dankzij de inzet van een grote en enthousiaste groep vrijwilligers houden we een goed beeld van de boomkikkers in Brabant. Zo’n 10 keer per jaar, verspreid over de seizoenen, gaan in totaal ruim 100 vrijwilligers de gebieden in om te kijken of de boomkikkers goed groeien en nog voldoende aanwezig zijn. Dat gebeurt onder andere aan de hand van het meten van de kooractiviteit in de koorperiode april/mei. Het geluid dat de mannetjes boomkikkers produceren geeft een goede indruk van het aantal boomkikkers in een bepaald gebied. Daarnaast worden de wateren in de verschillende gebieden bezocht om te kijken of daar jonge boomkikkers te vinden zijn.

In onderstaande grafiek zie je de kooractiviteit van de Brabantse boomkikkerpopulaties, uitgesplitst naar historische en nieuwe leefgebieden. Bron: diverse monitoringsgroepen nieuwe leefgebieden boomkikker Noord-Brabant en Boomkikkerwerkgroep Noord-Brabant”

Vrijwilligers