11. Tot slot

In dit magazine heb je van alles gelezen over mest in Brabant. Over de grote opgave waar we voor staan, over de maatregelen die er al zijn, en over de stappen die we nog moeten zetten. Ook heb je kunnen lezen dat het mestprobleem in Brabant alleen kan worden opgelost in een aanpak langs meerdere samenhangende sporen. Dat kan alleen als Rijk, landbouwsector, provincie Noord-Brabant, waterschappen, drinkwaterbedrijven én gemeenten samenwerken.


Deel op social media