2. Inhoud

In dit magazine lees je over mest in Brabant. We staan voor een grote opgave en hebben nog veel stappen te zetten. Er gebeurt al veel, maar om het mestprobleem in Brabant op te lossen moeten we samenwerken. Rijk, landbouwsector, provincie Noord-Brabant, waterschappen, drinkwaterbedrijven én gemeenten.

3. Mest in Brabant

4. Kringlooplandbouw

5. Kringlooplandbouw langs twee sporen

6. Sluiten van de kleine kringloop

7. Sluiten van de grote kringloop

8. Feiten en cijfers

9.
Argumentenkaart mestbewerking

10. Wat vindt
de politiek?

11. Tot slot

12. Colofon