8. Feiten en cijfers

Op deze pagina vind je een overzicht van de stand van zaken rondom mest in Brabant.

Landelijk wordt er ieder jaar 78 miljoen ton mest geproduceerd door de veehouderij. Brabant is voor 15 miljoen ton mest (circa 20% van de totale mestproductie) verantwoordelijk. Als gekeken wordt naar de mestproductie in Brabant, dan is 31% afkomstig van de varkenshouderij, 57% van melkvee en 2% van pluimvee. De rest is afkomstig uit de overige sectoren (zie diagram 1 en 2).


Fosfaatproductie

In Nederland wordt in totaal 169 miljoen kilogram fosfaat geproduceerd door de veehouderij. Brabant is verantwoordelijk voor ruim 40 miljoen kilo fosfaat (circa 24% van de totale fosfaatproductie). In het diagram is het aandeel in de fosfaatproductie (x 1.000 kg) per diercategorie in Nederland en Brabant in 2018 weergegeven.

Download hier een grotere versie van bovenstaande afbeelding.

Fosfaatstromen

In deze figuur zijn de fosforstromen op Nederlandse schaal weergegeven.

Download hier een grotere versie van bovenstaande afbeelding.

Mestproductie

Weergave mestproductie voor Nederland en Brabant over 2018

Locaties mestbewerking

Op de kaart van Brabant de vergunde mestbewerkingslocaties per 2019. De groene stippen zijn mestbewerkingslocaties waar ook pluimveemest wordt bewerkt. De grootte van de stippen correspondeert met de capaciteit (fosfaat) van de installatie. Niet alle vergunde installaties zijn in werking. Dit is aangegeven met sterren.

Mestafzet buiten landbouw

In deze tabel zie je waar mest nog meer naartoe gaat, anders dan de Nederlandse landbouw. In totaal wordt 48 miljoen kilogram buiten de Nederlandse landbouw afgezet.

Deel op social media