Feiten en cijfers agrarische leegstand

Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt.

Monitor agrarische leegstand

Het beschikbaar stellen van kennis en data over leegstand is een belangrijk onderdeel van de Brabantse Aanpak Leegstand. De monitor agrarische leegstand Noord-Brabant biedt de mogelijkheid de data ook per gemeente en per wijk of kern te raadplegen.

Leegstand agrarische gebouwen

De afgelopen vijf jaar is ongeveer 1,4 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren in Brabant leeg komen staan. De komende tien jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij.

Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt, dat maakt de toename in vierkante meters sterk.

Leegstand vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing in Noordoost-Brabant

In de regio Noordoost-Brabant is de afgelopen 5 jaar 500.000 vierkante meter stallen en schuren leeg komen staan. Daar komt de komende tien jaar nog ruim 900.000 m2 bij.

Van alle gemeenten in Noordoost-Brabant is de gemeente Meierijstad koploper, maar ook in Haaren zijn er in de afgelopen jaren veel lege stallen en schuren bij gekomen.

Van alle Brabantse gemeenten staat Meierijstad op nummer 1 in de top 10 gemeenten met de meeste leegstand, zowel in de afgelopen 5 jaren als de komende jaren tot 2030. In de periode tot 2030 staan van de regio Noordoost-Brabant ook de gemeenten Uden, Oss, Sint Anthonis en Boekel in de top 10.