Op verkenning in het Land van Cuijk

Ronnes van Brabant – Etappe 2

De tweede etappe van de Ronnes van Brabant voert per fiets door het Land van Cuijk, het land van Erik Ronnes. Anne Seghers, stedebouwkundige en onderzoeker bij Ruimtevolk in Utrecht, is de gids met als kompas haar studie ‘Land van Cuijk – verkenning naar samenhang in opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied’ uit februari 2019. Juist de interactie tussen de blik van een onderzoekster uit Utrecht en die van een gedeputeerde die in het gebied is geworteld, zal deze etappe anders maken dan het gemiddelde werkbezoek: informeel, met z’n vieren, zonder geplande ontmoetingen onderweg, gericht op het delen van kennis, inzichten, ervaringen en ideeën.

Zowel Anne Seghers als de mede-organisatoren Lieke Hoenselaar (projectleider Leegstand & transformaties, opgegroeid in Sint Anthonis) en Anne van Kuijk (adviseur Omgevingskwaliteit, met passende achternaam), kijken er naar uit.

image

Verkenning ‘Land van Cuijk’ door Ruimtevolk

De kracht van de studie van Ruimtevolk is de wisselwerking die het toont tussen de ontwikkelingen in de samenleving van het Land van Cuijk en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De studie kijkt daarbij niet alleen naar het verleden en het heden, maar juist vooruit naar de toekomst. Ze geeft waardevolle inzichten en aanknopingspunten voor het omgevingsbeleid in deze regio, waarin het immers altijd gaat om de beste mogelijke afstemming tussen ruimte en samenleving, voor de huidige én toekomstige generaties.

De verkenning ‘Land van Cuijk’ van Ruimtevolk is in 2018-2019 verricht door Ruimtevolk in opdracht van BrabantKennis en gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeenten Cuijk, Sint Anthonis, Grave, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en BrabantKennis hebben hun medewerking verleend.

Wat is er aan de rand?

De studie ‘Land van Cuijk’ maakt onderdeel uit van het thema “Wat is er aan de rand” dat BrabantKennis in 2019 agendeerde: hoe gaat het met de vitaliteit van het Brabantse platteland in de gebieden die geografisch aan de randen van Brabant liggen: West-Brabant, delen van de Kempen, de Peel en het Land van Cuijk?

Het is interessant om tijdens de fietstocht hierover de visie te horen van Erik Ronnes, voor wie het Land van Cuijk niet de rand maar juist het middelpunt van de wereld is!

Land van schaarste en overvloed

BrabantKennis gaat verder met het verkennen met de toekomst van het “plattelandschap” van Brabant. Eind dit jaar verschijnen de resultaten van de lopende projecten onder het motto “Land van schaarste en overvloed”.

Anne Seghers van Ruimtevolk is ook hierbij betrokken. Tijdens de fietstocht zal zij een impressie met ons delen.

image