KLOOSTERWAARDEN
Waarden doorgeven via dialoog en wandelingDe Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika (MZOLA) is een internationale congregatie van vrouwelijke missionarissen die van oudsher gericht is op Afrika. Wereldwijd zijn er nog zo'n 600 zusters. Het merendeel is teruggekeerd naar Europa en Canada, na langdurig gewerkt te hebben in Afrika. In Nederland zijn er nog een 40-tal zusters, allen boven de tachtig en voornamelijk wonend in verschillende Woonzorgcentra en aanleunwoningen in Boxtel, Eindhoven, Nuland en Etten-Leur. Ondanks de gezegende gemiddelde leeftijd, zetten de zusters zich nog steeds in voor hun medemens en voor vrede en gerechtigheid op de wereld. En proberen ze hun waarden door te geven aan de jongere generaties. Eens een missionaris, altijd een missionaris!De Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika zijn ook wel bekend onder de de naam Witte Zusters. Ze werden zo genoemd omdat ze geheel in het wit gekleed gingen. Deze naam wordt echter steeds minder gebruikt omdat er tegenwoordig vooral Afrikaanse zusters intreden.


Beleid aanpassen aan hedendaagse noden

Sinds 2017 richt het beleid van de zusters zich op de strijd tegen moderne slavernij en internationale mensenhandel en hebben ze aandacht voor netwerken, preventie, belangenbehartiging en opvang van slachtoffers. Tevens heeft de congregatie uitdrukkelijk een keuze gemaakt voor de vluchtelingen- en migrantenproblematiek en de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Onlangs is er, samen met andere zustercongregaties, een internationale communiteit geopend op Sicilië, vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom aldaar.


De Nederlandse zusters zijn vooral actief in het vluchtelingenwerk, met dak- en thuislozen, mantelzorg voor ouderen, interreligieuze dialoog, parochiewerk, duurzaamheid, zorgboerderij en kringloopwinkel.

Waarden doorgeven via gesprekken met jongeren: de Verschilmakers

Hoe zorg je dat een hele geschiedenis aan immaterieel erfgoed bewaard blijft? Dat de waarden die je belangrijk vindt worden doorgegeven aan de jongeren in de samenleving? De Witte Zusters gaan hiervoor in dialoog met Brabantse ‘verschilmakers’. Via die gesprekken willen ze de verhalen van de Witte Zusters en hun erfgoed, zoals compassie en barmhartigheid, bewaren. Van de dialooggesprekken met Brabantse verschilmakers worden korte filmpjes gemaakt die onder andere te zien zullen zijn op de website van de zusters. Op deze manier wordt Brabants kloostererfgoed dus vastgelegd op film voor een algemeen publiek.


Materieel nalatenschap ontwikkelen: de Witte Zusters-wandelroute

Naar aanleiding van het 150-jarig-jubileum van de Missiezusters, ontwikkelden de zusters de Witte Zusters-wandelroute. Op die manier willen ze hun erfgoed doorgeven. Het wandelpad loopt tussen Boxtel en Vught en brengt je langs woon- en werkplekken van de Missiezusters. Daarnaast belicht het ook andere missiecongregaties, waaronder de Missionarissen van Afrika, Paters Assumptionisten, Fraters van Tilburg, Paters Scheutisten en Zuster JMJ.