Voorwoord


Als u deze publicatie voor u hebt, is de kans groot dat u uitgenodigd was op de Kloosterinspiratiedag op 29 november 2018 in kloosterhotel ZIN. Tijdens deze namiddag kon u kennismaken met allerlei initiatieven van kloosters en organisaties om het religieus erfgoed van Brabant te bewaren en door te geven aan de volgende generaties. In deze publicatie hebben we deze initiatieven gebundeld, zodat u ze nog eens rustig kunt nalezen.


Wat ging eraan vooraf?

De provincie vindt het belangrijk om het materieel en immaterieel religieus erfgoed te bewaren. Want de verhalen en waarden die kloosters hebben opgebouwd zijn nog steeds toepasbaar in de samenleving van vandaag én van de toekomst. Daarom heeft de provincie zich ten doel gesteld om de verhalen over het Brabants kloosterleven onder de aandacht te brengen bij een breder publiek en het klooster-erfgoed toeristisch toegankelijk te maken. Dat kan op honderdeneen manieren.


De provincie stelde daarom Jasper van Deurzen aan als kwartiermaker. Hij kreeg de opdracht om met een flink aantal mensen de mogelijkheden rond het Brabants kloosterleven te verkennen. Tijdens zijn zoektocht bleek snel dat er al heel wat interessante projecten bestaan, al dan niet op initiatief van de provincie. Daarom organiseerde de provincie Noord-Brabant op 29 november 2018 een kloosterinspiratiedag, zodat meer partijen geïnspireerd zouden worden en geënthousiasmeerd om hun schouders te zetten onder het kloosterverhaal.


Hoe gaan we verder?

We werken toe naar 2021. Verschillende kloosterordes vieren dan een jubileum. De Norbertijnen werden namelijk in 1121 gesticht, de Norbertinessen zijn in 2021, 750 jaar eerder gesticht op Brabantse bodem. De Kruisheren wonen 650 jaar in het klooster in Sint-Agatha en de zusters Clarissen wonen in 2021, 300 jaar in Megen. Genoeg redenen dus om van 2021 het Jaar van het Brabants kloosterleven te maken.


In 2019 willen we de initiatieven verder verbinden en gezamenlijk gaan richten. We hebben er voor gekozen om zelf te focussen op vier deelprojecten kloosterwaarden, Ons Kloosterpad, kloosterproducten en het jubileumjaar 2021. In voorliggende bijdrage lichten we al een tipje van de sluier over deze projecten.


In 2020 ligt de nadruk op het ontwikkelen, inrichten en de voorbereiding van 2021 Jaar van het Brabants Kloosterleven.

We willen het netwerk rondom het Brabants kloosterleven samen met u en anderen verder uitbouwen en verbinden.

Laat u dus vooral inspireren door de initiatieven, zoek de verbinding met anderen en denk met ons mee op weg naar 2021.


Met deze publicatie willen we u inspireren en uitnodigen om mee te schrijven aan het Brabants kloosterverhaal.

Heeft u zelf een project dat perfect in het Brabants kloosterverhaal past?
Neem dan contact op met Jasper van Deurzen of Marloes van de Hei.

Jasper van Deurzen

Kwartiermaker info@jaspervandeurzen.nl

06-53948229

Marloes van de Hei

Beleidsmedewerker Cultuur

mvdhei@brabant.nl

06-51404989

Vorige pagina:

Inhoudsopgave

Volgende artikel:

Brabants kloosterleven