KLOOSTERWAARDEN

Religieus Erfgoed Menslievende ZorgDertien ordes en congregaties hebben zich in 2014 aangesloten bij de vereniging Reliëf in het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg. Pater Paul Schreur, lid van de Orde van de Camillianen geeft aan hoe op deze manier kernwaarden van het werk van de zusters, broeders en paters kunnen worden doorgegeven. Het project loopt tot 2020. Schreur sprak erover op de inspiratiedag op 29 november 2018 in kloosterhotel ZIN in Vught.

Door: Tjeu van Ras


De mens, respect, verbondenheid en levenskracht. Dat zijn volgens pater Schreur de kernwaarden van het project. Het zijn de waarden die de paters, zusters en broeders hanteerden bij hun werk in de zorg voor de medemens. Dankzij hun inzet zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen en opleidingen gestart. Nu het aantal kloosterlingen drastisch is teruggelopen, is het voor de ordes en congregaties zaak om hun kernwaarden door te geven, te zorgen dat ze niet verloren gaan. De traditie van menslievende zorg kan blijven doorgaan door verhalen te vertellen over verleden, heden en toekomst.

Zorg van nu met de waarden van toen

Daarom ging in 2014 het gezamenlijke project van de dertien ordes en congregaties van start, samen met Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders die menslievende zorg in Nederland bevordert. De aangesloten ordes en congregaties hebben het mogelijk gemaakt dat Marije Vermaas 8 uur per week aan het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg kon besteden. Voor de laatste twee jaar zet Petra van Leeuwen het werk van Marije voort.


Het project wil zorgverleners van nu inspireren om zorg te verlenen met aandacht voor de waarden die Schreur benoemde: de mens, respect, verbondenheid en levenskracht. Door de inzet van Marije en Petra hopen de ordes en congregaties dat die waarden overgedragen worden op een manier die aansluit bij de hedendaagse zorgpraktijk. Zodat mensen die nu werkzaam zijn in de zorg dat met ‘ziel en zin’ kunnen blijven doen.

Kijken, lezen, horen en leren over menslievende zorg

Het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg beoogt de mensen in de gezondheidszorg op verschillende manieren te bereiken. Zo wordt op een eigentijdse manier informatie aangeboden over de bijdragen die de religieuzen aan de gezondheidszorg hebben geleverd. Via internet worden podcasts met gesproken verhalen over de zorg uitgezonden. Er zijn boeken verschenen, een gedichtenbundel, eens per kwartaal verschijnt het blad Zin in Zorg en er is een glossy verschenen over Menslievende Zorg. In 2015 is in samenwerking met omroep RKK een tv-serie uitgezonden onder de titel Bezieling in de zorg. Voor het mbo- en hbo-onderwijs zijn lesprogramma’s ontwikkeld, voor de kleintjes is bij Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, een lesprogramma in ontwikkeling.

“Menslievende zorg is meer dan het volgen van protocollen”

Het project ondervindt veel steun. Volgens pater Schreur wordt het in de zorgsector goed ontvangen. De boeken vinden veel aftrek, de speciale reflectiekaartjes met vragen om over na te denken, slaan aan. Pater Schreur benadrukte op de inspiratiedag in Vught het belang om de menslievende zorg aandacht te blijven geven. “Ik zie heel vaak dat wordt gekeken naar de protocollen, die zouden zorgen dat er goede zorg wordt verleend. Maar menslievende zorg is meer dan dat.”


De hoop van de deelnemende ordes en congregaties aan het project is dat de vereniging Reliëf na 2020 het werk voortzet, zodat anderen ermee verder kunnen. De zorg blijft die extra aandacht nodig hebben.

Publicaties:


  • Inspiratieboekje Mijn waardevolle zorgmomenten (uitgever Buijten en Schipperheijn, Amsterdam)


  • Gedichtenbundel Zin in Zorg (Uitgever Buijten en Schipperheijn, Amsterdam)


  • Met liefde zorgen onder eindredactie van Marije Vermaas (uitgeverij Kokboekencentrum Utrecht)


Meer informatie:


Project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg

www.relief.nl/religieus-erfgoed

Reliëf, vereniging voor christelijk onderwijs

www.relief.nl

Televisieserie RKK ‘Bezieling in de zorg’

tvblik.nl/bezieling-in-de-zorg

Volgende artikel:

Extra inkomsten dankzij kloosterproducten