INHOUDS
OPGAVE


Voorwoord


Een geschiedenisverhaal met toekomst

KLOOSTERWAARDEN

De blijvende waarde van het klooster(leven)

KLOOSTERWAARDEN

Niet van deze tijd?


KLOOSTERWAARDEN

Landpark Assissiƫ: vindplaats voor sociale innovatie

KLOOSTERWAARDEN

Waarden doorgeven via dialoog en wandeling

KLOOSTERWAARDEN

Religieus erfgoed menslievende zorg

KLOOSTERPRODUCTEN

Extra inkomsten dankzij kloosterbier en abdijkaas

KLOOSTERPRODUCTEN

Abdij van Berne: gemeenschap naar buiten gericht

KLOOSTERPRODUCTEN

Hoe een verdwenen middeleeuws klooster tot op vandaag nagalmt

KLOOSTERPAD

Wandelen langs levende kloosterordes


Hoe nu verder?

COLOFON